سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زیارت عاشورا تعهد نامه شیعه

image_pdfimage_print

زائر محترم، تعهد نامه را با چندین سلام به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله علیه السلام شروع می کند؛ سلام هایی که هر کدام معرفی کننده ی بیشتر آن بزرگوار است و ابزار جلب توجه حضرت به زائر.
در میان این سلام ها فراز ” السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور ” حرارت و سوز زائر را شدت می بخشد .
در این فراز زائر اعتراف به یگانه ی دوران بودن امام می کند و منحصر شدن بقای دین به شهادت ایشان می نماید، چرا که هر چند همه ی امامان ثار الله هستند اما مقام “وابن ثاره” مختص وجود مقدس حضرت اباعبدالله است .
خود ایشان فرمودند :
«ترکت الخلق …. و ایتمت العیال … » « در راه وصال معبود، تمامی جهان را طلاق دادم و از همه ی تعلقات بریدم »
قلم و زبان قاصر از تشریح فرازهای زیارت است اما به زبان و قلم ناقص باید گفت که یکه تاز در بی کس شدن و بی کس ماندن و عدم ستاندن حق ” وترالموتور” جز امام حسین علیه السلام مصداقی ندارد و به نظر می رسد این خصوصیات منحصر به فرد ایشان است که در زیارت از شهادتشان به عنوان رزیت اعظم ” عظمت الرزیه ” و مصیبت عظیم ” عظم مصابی ” عنوان شده است و جالب اینکه به تصریح زیارت داغدار شدن به این مصیبت عظمی هم بهترین عطاها را برای فرد بدنبال دارد. ” افضل ما یعطی”
اما اینکه از زیارت عاشورا به عنوان تعهدنامه یاد شد، مربوط به خواسته ها و اقرارهایی است که زائر در آن مقام قرار می گیرد از جمله با خواستن

• لعن بر دفع کنندگان از مقام امامت امام ” لعن الله امه دفعتکم”
• لعن بر قاتلین ” لعن الله امه قتلتکم”
• لعن بر تهیه کنندگان و تمکین کنندگان فاجعه “لعن الله الممهدین لهم بالتمکین”
• لعن بر گروه ظلمه آن هم با ذکر اسم ” لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه، ابن مرجانه، عمر بن سعد ،شمرا ”
• لعن بر عمله های آماتوری که در تشخیص بی قوه ودر عمل بی اراده بودند “لعن الله امه اسرجت و الجمت و تنقبت”
• خواستن مقام اکرم ” اکرم مقامک”
• خواستن قرار گرفتن در ردیف خونخواهان امام “ان یرزقنی طلب ثارک”
• خواستن مقام محمود “اسئله اَن یبلغنی المقام المحمود”
• خواستن آبرومندی وجهه یافتن “اللهم اجعلنی وجیها بالحسین”
• خواستن زندگی محمد و آل محمدی و مرگ محمدی و آل محمدی “اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمدو مماتی ممات محمد و آل محمد”
• خواستن همراهی با ائمه در دنیا و آخرت “ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره”
• خواستن معرفت به امام و دوستان امام”معرفتکم و معرفه اولیائکم”
• خواستن قدم صدق و ثابت بودن در این راه “اَن یثبتَ لی قدم صدق”
خواستن تمام این موارد تعهدی است که زائر را برای به اجابت رسیدن آنها به تلاش، وا می دارد و نیز اقرارها و اعلام موضع توسط زائر با فرازهایی که اشاره خواهد شد این تعهد نامه را سنگین و پر ارزش می نماید.از جمله :
• اقرار به تقرب به خدا با امام حسین (علیه السلام) “یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله”
• اقرار به برائت از دشمنان ائمه “بالبرائه من اعداکم”
• اقرار به صلح و دوستی با دوستان أئمه”سلم لمن سالمکم و ولی لمن والاکم”
• اقرار و بیان حال و هوای دشمنان در روز عاشورا “هذا یوم تبرکت … هذا یوم فرحت …”

آری این سطور ارجمند در زیارت رقم خورده است تا زائر از جوشش و خروش و تلاش باز نایستد و او را از گوشه نشینی و اکتفا به لعن و زاری و ناله خارج نماید .
باید به عمق معارف نهفته در زیارت دست یافت و به این حقیقت اعتقاد داشت ؛ ” یوم ” هایی که در این زیارت آمده، امروز هر کسی را شامل می شود که این زیارت را می خواند، چراکه همگان در معرض این ابتلائات و جریانات هستند ” کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا ”
با زیارت عاشورا تعهد می نماییم، چنان مدلی برای زندگی برگزینیم که ” یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما ” از عمق جانمان برخیزد و با خدمت و نصرت و یاری به امام زمانمان بصورت عملی به این فوز عظیم دست یابیم و این همان اجابت دعایی است که در آخر زیارت از خدا میخواهیم .
اجابت خواسته ی شفاعت حسین علیه السلام و ثابت قدم ماندن با ایشان و اصحابشان که خون دل بذل نمودند.