سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زیست اخلاقی

image_pdfimage_print

حضرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فلسفه ی بعثت انبیاء را اتمام مکارم اخلاقی در میان جامعه ی بشری بیان می کند و آن را موجب تعالی روحی انسان به عنوان خلیفه و جانشین خدا در روی زمین می شمارد و می فرمایند : “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق” یعنی بدرستی که من مبعوث شده ام تا مکارم اخلاقی را تکمیل کنم.
حضرت محمد(صلی اله علیه و آله) با این شیوه یعنی با اتمام مکارم اخلاقی و متّصف شدن به اخلاقیات توانست در اندک زمانی پیام توحیدی را به حاکمیت برساند و جهل مردم را به عقل تبدیل نماید.
آری اخلاق اثرات بسیار مهمی در روح، روان،خو و جامعه دارد به طوریکه به برکت اخلاقی زیستن ، آرامش ، شادی درونی ،رضایت باطن در روح و روان بشر ایجاد و زندگی معنای خود را پیدا می کند و یا نظم ، امنیت ،رفاه ،عدالت ،آزادی درجامعه حکمفرما می شود و انسان تحول روحی پیدا می نماید.
ارزشهای اخلاقی و رواج آن ها در جامعه مهمترین عامل جذب افراد به دین محسوب می شود و در مقابل دوری از اخلاق عموم مردم را از ارزشهای دینی دور می کند، لذا باید با کمک گرفتن از روشهای مختلف و با استفاده از عوامل و نهاد ها ی تأثیر گذار در جامعه سعی در نهادینه کردن اخلاق و بسط و گسترش ارزشهای اخلاقی در جامعه داشت. طبیعی است در این زمینه بیشتر از هر شخص و گروهی از متولیان قدرت توقع می رود به بسط اخلاق در جامعه اهتمام ورزند و این امر نبایستی شعار بوده و مورد سوء استفاده قرار گیرد.
اما از اصول اخلاقی که نقش بسیار مهم و آنی در اخلاقی بودن جامعه دارد صداقت می باشد؛ یعنی رعایت صداقت و پرهیز از دروغ گویی و مشتقات آن می تواند در اسرع زمان و بطور همه جانبه و همه گیر، جامعه را اخلاقی نماید و این صداقت و نفی دروغگویی آنچنان در سلامت فرد و جامعه مؤثر است که در فرهنگ ایرانیان حتی پیش از ظهور اسلام نیز دروغگویی نه تنها مذموم شناخته می شد بلکه در ردیف بلایای طبیعی و ویرانگر نظیر خشکسالی و حتی دشمنی محسوب می شد تا جایی که مهم ترین بخش دعاهای آن دوران که در کتیبه داریوش در دروازه ملل تخت جمشید باقی مانده، این جمله است :

و خداوند این کشور را از دشمنی، خشکسالی، و از دروغ محفوظ دارد.