سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زینب(س) و وفاداری در مودت

image_pdfimage_print

عینیت یافتن امور عاطفی و بروز و ظهور آن بخودی خود تاثیراتی عمیق در فرد و جامعه دارد، بعبارتی “مودت”، تبعات طبیعی محبت قلبی است که در نوع خود در راستای تقویت واعتلای ارتباطات، تأثیر بسزایی دارد.
عبارت معروف «لااسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» دستوری بر ظهور و بروز امر محبت قلبی نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) میباشد و حضرت زینب(س) از جمله شخصیتهای تاریخ اسلام است که از ولادت تا شهادت نهایت تلاشش، مودّت به اقربای جدّ بزرگوارشان، حضرت پیامبر(ص) بود، تا جائیکه در این مسیر هم جانش را هم فدا نمود.
مودّت معانی مختلفی دارد که یکی از آنها نشان دادن محبت و بروز دادن محبت در خَلق و خُلق نسبت به کس دیگر است.
در طول عمر پر برکت حضرت زینب، میتوان مصادیق بیشماری از مودت را احصا نمود، که به چند مورد اشاره میگردد:
» درارتباط با مادرشان حضرت زهرا(س) شرکت و همراهی با مادر و ادامه دادن مسیر و روش، مادر در نظام ولایی…
» در ارتباط با پدر بزرگوارشان امام علی(ع)، دلجوئی و گرفتن غم و غصه از ایشان بعد از شهادت حضرت زهرا(س)، و درواقع سنگ صبور بودن برای پدر، نمونه ای بس مهم از مودت آن علیا مخدره میباشد.
» در ارتباط با برادرشان امام حسن(ع) صبر و شکیبایی
و برخورد حلیمانه و حزم نشان در برابر هجوم تهمتها و ناسزا گوییهای مردم بی خرد، آنهم چون دریایی که رودخروشان پر هیاهو را در خود هضم کرده و از تلاطم بازمیداردش.
و در ارتباط با برادرشان امام حسین(ع)، شریک قیام حضرت اباعبدالله(ع) بودن حضرت زینب، زبان زد خاص و عام بوده، ایشان در قسمت دوم قیام با خون نگاری وپیام عاشورا(بعد از عاشورا در دوران اسارت)، قیام حضرت حسین(ع) رابه بلوغ رساند و در اربعین به آن واقعه عظیم تکامل بخشید.
مودت تنها اجر رسالتی است که پیامبر خدا از امتش طلبیده و امر بدان فرموده است.
آنچه امروز بعنوان الگو از حضرت زینب میتوان اخذ نمود، الگوبرداری از مودّت ایشان نسبت به امام زمانش میباشد.
» ورود به نظام ولایی وتشخیص اولویت کاری در نظام ولایی
» پیرو بودن واطاعت
» ثبات قدم و بعبارت دقیق و مهم، وفا در مودت و نیز تعمیم دادن به آن در تمام ابعاد زندگی از موارد مهم است، بطوریکه ضروری و لازمست بعنوان شیعه یا محبّ، در هر مقطعی از زندگی، مودت بروز یابد نه فقط در اوقات فراغت آنهم بصورت کار سلیقه ای.
شایان ذکر است که موارد فوق و ذکر شده، کف جریان مودت و میزان حداقلی مودت میباشد که همیشه باید این میزان «مودّت» از طرف محبّ نمود عینی داشته باشد.
نمودهای این مودّت را در اشکال زیر میتوان ایجاد کرد:
*زیارت
*شرکت در مجالس ذکر
*برپایی مجالس با نام ائمّه
*آشنا شدن به راههای عملی تولی و تبری
*روشنگری و افشاگری
و…..
که هرکس به تبع انسیت خود با حضرت زینب(س) میتواند از مودت زینبی الگوبرداری کرده و در قبال امام زمان خود عملیاتی کند.