سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زینب(س) …

image_pdfimage_print

اوصاف و خصلتها و ویژگیهای بی نظیری چون هاله ای اطراف دخت گرامی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا(سلام الله علیهما) را احاطه نموده است و از میان این اوصاف، وفا و صبر و دانش و بصیرتش برهمه مشهود و زبانزد دوست و دشمن و حتی افلاکیان است تا آنجا که «عَجِبَت مِن صَبرِکَ مَلائِکَهُ السَّماءِ»«از صبر زینب ملائکه آسمانی به تعجب آمدند»؛ وبصیرت و خطبه هایش پیام قیام کربلا را تا کاخ زورمداران برد و زبونشان ساخت.
قلم عاجز است از نوشتن شأن ایشان، اما بیان القاب بی بدیلش شاید بتواند نقش ایشان و ارزش وجودعرشیش را بر فرشیان روشن کند باشد که در روز نیمه رجب و آخرین روز ایام البیض، با توسل به لقب “باب حطّه الخطایا” ایشان( دروازه آمرزش گناهان)، بتوان از زمره آمرزیدگان این ماه شریف گشت. از جمله القاب آن بانوی گرانقدر:
عالمه غیر معلمه : داناى نیاموخته
فهمه غیر مفهمه : فهمیده بى آموزگار
کعبه الرزایا: قبله رنجها
نائبه الزهراء: جانشین و نماینده حضرت زهرا (س)
عقیله النساء: خردمند بانوان.
عدیله الخامس من اهل الکساء: همتاى پنجمین نفر از اهل کساء
شریکه الشهید: انباز شهید
کفیله السجاد: سرپرست حضرت سجاد(ع)
سر ابیها: راز پدرش على (ع)
سلاله الولایه : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت
شقیقه الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن(ع)
بلیغه : سخنور رسا
فصیحه : سخنور گویا
الموثقه : بانوى مورد اطمینان
عقیله الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان)
الفاضله : بانوى با فضیلت .
الکامله : بانوى تام و کامل.
عقلیه الوحى : بانوى خردمند وحى.
قرینه النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.
محبوبه المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (ص).
قره عین المرتضى : نور چشم حضرت على (ع)
صابره محتسبه : پایدارى کننده به حساب خداوند براى خداوند.
عقیله النبوه : بانوى خردمند پیامبرى .
باب حطه الخطایا: دروازه آمرزش گناهان
عظیمه بلواها: بانویى که امتحانش بس بزرگ بود
عقلیه القریش : بانوى خردمند از قریش
الباکیه : بانوى گریان
سلیله الزهراء: چکیده و خلاصه حضرت زهرا (س (
امنیه الله : امانت دار الهى .
آیه من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.
مظلومه وحیده : ستمدیده بى کس