سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سخنان پای منبری

image_pdfimage_print

 

۱_ بانشان دادن ثمره ی ایمان است که ایمان در مجامع فرهنگی معرفتی، علی الخصوص خانواده آموزش داده می شود.


اگر پدر و مادر در مشکلات زندگی و مربیان در عرصه های فرهنگی، به هم ریختگی خود را مدیریت نکنند و آرام نباشند، به دست خود بیانیّه ی بی ایمانی خود را صادر می کنند.
با وجود خدا و صاحبی چون امام زمان چرا باید پدر و مادر یا مربی متصدی امور فرهنگی، به هم ریخته باشد، پشتیبان و حامی بزرگ در این برهه ها بروز و ظهور می یابد.

 

۲_ یکی از عوامل رشد و کمال انسان، انتخاب امور سخت است. حال ممکن است این امور مربوط به ارتباطات اجتماعی باشد یا مسائل فردی. و مراد از امور سخت، همان اموری است که در میان چند کار، عملیاتی کردنش، دشوار و سخت از بقیه باشد. چون انسان و گرایش او بیشتر سهل الوصول ترین کارها از بابت عمل است.
پس عمل به امور سخت شاید در ظاهر مشکل به نظر آید اما به جهت تربیتی، رشدی با خود همراه خواهد داشت.

 

۳_ اگر تشویق و تنبیه کودک صرفاً بستگی به حال خوش و بد پدر و مادر باشد بچه به جای ادب، بی ادب می شود.
یعنی تشویق و تنبیه را به موقع نمی بیند و آن تشویق و یا تنبیه را عشقی و حالی فرض می کند، لذا این چنین است که، عمل عشقی و حالی و شوری را به جای منطقی و عمل صواب می آموزد.

 

۴_ بیشترین علت دوزخی شدن اهل دوزخ این است که باور ندارند خدا انسان را بیشتر از همه دوست دارد، حتی پیامبر و امامان زمانیکه از محبت خودشان سخن می گویند چنین اظهار می داشتند که میزان محبت خدا خیلی بیشتر است.

 

۵_ یکی از موانع ظهور و عدم آمادگی برای تشکیل دولت حضرت مهدی (عج)، ناتوانی و وارد نبودن در مقوله و آداب زندگی اجتماعی است. توانایی هایی که در تعامل با دیگران در اجتماع لازمست، فعلاً به طور احسن و اکمل ایجاد نشده است. لذا تا روحیه ی جمعی و قدرت و تحمل و هنر برخورد با روحیات مختلف، در ما شکل نگرفته، جامعه از این حیث به بلوغ لازم جهت ظهور نخواهد رسید.
لذا لازمست قبل از اینکه اجباراً این روحیات را بپذیریم، از هم اکنون نکات ضعف خود را نسبت به زندگی جمعی و اجتماعی از میان برده و به هنر ارتباطات در جمع تسلط لازم داشته باشیم.

«والسلام من اتبع الهدی»