سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سرود عرش (۵)

image_pdfimage_print

زندگی یعنی همیشه با حسین                       با حسین بودن مرام زینب است
تیغ اسلام است شمشیر علس               تیغ حیدر در کلام زینب است
     این هلال غرق خون بر نیزه ها      آفتاب روز و شام زینب است

 

آنچه تاکنون در عنوان “سرود عرش” مورد توجه قرار گرفته، اهمیت زیارت عاشورا، محتوا و مفهوم این حدیث قدسی و لحن و نحوه ی بیان و قرائت زیارتنامه از حیث گویش و نوع برخورد و انس با این زیارت که در قالب حدیث قدسی بر پیامبر ارزانی شده و در زمان امام محمدباقر (ع) رمزش برای شیعیان افشاء شده است.

این حدیث پر از رمز و راز، سلام ها، لعن ها، درخواست ها و گزارش حادثه و بیان حال هایی دارد که لازمست با توجه به مفاهیمش در حین خواندن مورد توجه قرار گیرد. مداومت بر خواندن این زیارت آن هم حداقل یک بار در روز، زائر را در حرز و محدودیت خاص نگاه داشته و ایمن از برخی حوادث جسمی و روحی می کند، چرا که تحفه ای از آسمان بر زمین و ارمغانی ازعرشیان بر فرشیان است.

در فقره ای از این زیارت، درخواستی از خدا می گردد با این عبارت: 

«…اللهم اجعلنی وجیها عندک بالحسین فی الدنیا والاخره ….»

 

مهمترین نکته در این فراز وجاهت یافتن به وسیله ی امام حسین (ع) است. از آنجائیکه اصحاب اباعبدالله همگی به وسیله ی امام حسین (ع) وجیه شدند زائر و منتظران نیز باید وجه حسینی از مولایشان کسب کنند.

وجاهت یعنی صاحب جاه و مقام بودن ، به عبارتی در جایگاهی باشد که اعتباری ویژه داشته و در عین این اعتبار زیبایی هم داشته باشد. یا معانی دیگر وجاهت مورد توجه قرار گرفتن و محبوب بودن و یا آبرو یافتن و مقام و منزلت داشتن.

اگر قیام حضرت اباعبدالله چنان موجی ایجاد کرده که دیگر مکاتب هم متأثر از این جریان هستند، به خاطر وجاهتشان نزد خداست. شخص وجیه دارای خَلق و خُلق و صورت و سیرت مقبول است ، خدا دوستش می دارد و اگر خدا انسان را دوست بدارد، دیگر اولیا نیز او را دوست خواهند داشت و محال است اولاً چنین انسانی به جهنم برود و ثانیاً عاقبت به شرّ شود.

اما اینکه وجاهت چیست باید گفت: عزت و حرمت و زیبائی، سه ممیزه ای است که در صورت جمع شدن درفرد یا جمع، وجاهت ایجاد خواهد شد. لذا حتی اگر در اجتماعات هم فرهنگ حاکم، عزت و حرمت و زیبائی باشد، نه تنها فرد، بلکه اجتماع هم وجیهه خواهد شد و مورد پسند خدا و اولیای خدا. اگر در روابط مابین افراد، این وجاهت ایجاد شود دیگران از او متأثر خواهند شد.

و در ذکر اهمیت “وجاهت” همین بس که در روایات نیز تصریح شده که خواسته ات را به در شخص “وجیه” ببر و آن کسی که تو را دوست دارد و در نزدش محبوب و دارای اعتبار هستی، که به خاطر این حبّ، خواسته ات را رد نخواهد کرد. پس وجاهت یعنی:

 

حرمت: رعایت ادب هر مقام و شأن
عزّت: نفوذ ناپذیری به طوری که نافذ هم نفوذ نخواهد کرد در نظری دیگراوج قدرت و اقتدار
زیبائی: نمودی که باعث ابتهاج و سرور می شود، تناسب، رعایت عدالت

 

حال:
چگونه می توان وجیه شد؟
چگونه می توان دارای عزت و حرمت و زیبائی شد؟
اما چگونه می توان مورد توجه قرار گرفت و صاحب موقعیت شد؟
چه کاری باید کرد خدا و اولیای الهی انسان را دوست داشته باشند؟

 

باید اذعان کرد که همه ی رفتن ها و آمدن ها به مجالس حضرت اباعبدالله و همگان، بیشتر به خاطر وجیه شدن و رضایت حضرت در مجالس شرکت می کنند. لذا اگر مدل رسیدن به وجاهت فهم و درک شود، می توان به رشد حضرت زینب رسید که ایشان و اصحاب با این فقرات به رشد یافتند و امتحان دادند و از امتحان الهی سر بلند بیرون آمدند.

 

از معارف اسلامی به دست می آید که )یکی از راه های وجاهت یافتن باب حسین (ع) معرفی شده است. اگر امروز افکار غلطی چون افکار مرجعه، ارزش های دینی را تضعیف کرده و امربه معروف و نهی از منکر را تعطیل و تولی و تبری ترک شده، و پاکی دل و فقط اسلام لفظی مورد توجه قرار گرفته، همه و همه به خاطر از بین بردن این وجاهت و اثرات آن است، که همه ی این عقاید انحرافی بیش نبوده و به جز ضلالت راه به جایی ندارد.

 

پس معرفت حضرت اباعبدالله و دانش یابی به ساحت آن بزرگوار بهترین راه برای وجاهت یافتن است. باب علم و معرفت چنان اهمیتی دارد که به پیامبر(ص) نیز در قرآن امر شده که این چنین درخواست کند:

«ربّ زِدنی عِلماً».

 

اکنون در اهمیت علم آموزی به چند روایت اشاره می گردد:

 

 حضرت امام حسین(ع) در روایتی فرمودند:

«اگر علم بیاموزی در محضر خدا از عبادت هزار شب برتر است».

نکته ی مهم نوعی خودسنجی در این قسمت است که باید توجه داشت که این علم آموزی چه جایگاهی در وجود ما دارد؟ هر چقدرجایگاه و میزان ارزش بالاتر ، وجاهت بیشتر.

  در روایت دیگری امام حسین(ع) می فرماید:

« یک ساعت مباحثه علمی، افضل از هزار جنگ در راه خداوند متعال است و یک ساعت مباحثه افضل از قرائت کامل قرآن است».

و دو روایت دیگر:

  «اگر به همنشینی با علما موفق شوید ثوابش از عبادت هزار سال برتر است».

  «دیدار با علماء ثوابش بیش از هفتاد طواف بیت خداست».

و در رابطه با شناخت علماء (جهت مصاحبت و مذاکره)، امام حسین (ع) فرمودند:

« مِن دَلائلِ العُلَماء اِنتقادُهُ لِحدیثِهِ و عِلمُهُ بِحقائِقِ فُنُونُ النَّظَر»

(بحار الانوار ج ۷۸/ ص ۱۱۹)

« ازدلایل علم علماء، آمادگی داشتن برای نقد سخنش و به حقایق و انواع نظرها علم داشتن است (به بیست و شش دیدگاه موجود در علوم دینی آگاه باشد)»

 

جهت وجاهت یافتن می بایست به مباحثه و مناظره و مذاکره علمی و انس و مصاحبت و دیدار با علماء ، ارزش قائل شد و به سمت این عمل ها قدم برداشت. با رجوع به سنوات گذشته دیده می شود که سنت حدیث خوانی در آن سالها رونق و رواج داشت که بعدها متأسفانه بر اثر جنگ نرم دشمن، بسیار کمرنگ گشت و علایق به سمت دیگر متمایل شد و نشانه ی دیگر هم که فرموده اند برای شناخت عالم، لازمه اش اینست که انسان با دیدن چهره ی عالم به یاد آخرت بیفتد،

اما این میسر و مصاحبت و مذاکره با علما ممکن نیست مگر اینکه انسان عالم همیشه رأی و نظر و داشته ی علمی خود را مورد اتهام قرار داده و به نظرهای مختلف در یک علم آگاهی و واقف باشد که اگر چنین باشد فضای مباحثه و مذاکره با علماء نیز، با درمعرض نقد قرار دادن علم و انتقاد پذیری های آنان و علم علماء به نظرها و دیدگاه ها ایجاد خواهد شد؛که تمامی موارد برشمرده شده از عوامل مهم در وجاهت یافتن انسان از باب امام حسین(ع) می باشد.

 

«اللّهمَّ اجعَلنی عندکَ وجیهاً بالحُسین علیه السّلام فی الدّنیا و الآخِره»

images