سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سفارش و وصیت جابر بن عبدالله انصاری به عطیه

image_pdfimage_print

جابر اولین زائر حرم حسینی، کربلای معلّی، همراه با شاگرد خود عطیه در اربعین، حماسه ی عاشورا است. عطیه نقل می کند که جابر بعد از زیارت اربعین به من می گفت: اکنون مرا به طرف خانه ها ی مردم کوفه ببر . من دست وی را گرفته و رهسپار خانه های مردم شدیم که بعد از طی مسافتی به من گفت: ای عطیه آیا به تو سفارش و وصیتی بکنم؟ چرا که گمان دارم پس از این سفر دیگر تو را نبینم و با هم دیداری نداشته باشیم. عطیه دوستدار و محب آل پیامبر[صلوات الله علیهم اجمعین] را دوست داشته باش مادامی که او ایشان را دوست می دارد و دشمن خاندان پیامبر[صلوات الله علیهم اجمعین] را دشمن بدار مادامی که با ایشان دشمنی می کند ولو اینکه فراوان روزه بگیرد و نماز بگذارد ، ای عطیه با دوست حضرت محمد ( صلی الله علیه و آله ) و اهل بیتش مدارا کن چرا که اگر در اثر زیادی گناه یک پایش بلغزد بواسطه دوستی اش با آنان پای دیگرش استوار بماند. بنابراین دوستدار پیامبر( صلی الله علیه و آله ) و آل او بسوی بهشت می رود و بازگشت و سرانجام دشمن آنان دوزخ خواهد بود.