سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سلام بر ماه رمضان و رستگارانش

image_pdfimage_print

شکر و منت خدای را که دوباره ابواب رحمت و بهشت را گشود و دگرباره درک فصل وصل بهاری دلان را روزیمان نمود و در حلقه ی صالحان و دلدادگان دلارام حضورمان داد و ما را مستمع ندای زلال رسول وحی نمود که فرمودند:

«لما حضر شهر رمضان سبحان الله! ماذا تستقبلون؟! و ماذا یستقبلکم؟! قالها ثلاث مرات» «سبحان الله! به پیشواز عجب ماهی می روید؟! و عجب ماهی به شما روی می آورد؟! (و این را سه بار تکرار فرمودند)».

سلام بر تو ای رمضان ورستگاری که عاشقانه در توجان به جانان بخشید. ای بهار دلارام صائمان خوش آمدی. تو چه مهربان انیس و زیبا ندیمی برای من که خوب نبودم اما نادیده فرض کردی و باز با نامه ضیافت مرا در صفای خود جای دادی و جفایم را به وفا عوض کردی و چون سفیر عاشق، رحمت حق را بسویم روان نمودی، پذیرا باش سلامم را.
تو تسکین دل از حِرمان مهجوریتم از رستگاران قدری و سحرهایت آکنده است از شمیم راز و نیاز مولای مضطرّ، غوغای عفوالهی در تو بلند است، و ناله های سالکان حقیقت در اوج، شبهایی در خود جای دادی بلند قدر و بلند منزلت، سپیده دمانت غروب رذایل است و غروبت فرحت دلباختگان ، وصف ناشدنی است حال عطشانان رؤیت هلالت که عطش انس با علی دارند و فرزند علی و تو در جمع علی خواهان جلوسشان می دهی، مباد که از محفل مروت صفتان و نیک خصلتان علوی بدور افتیم و گرفتار حسرت!
ای خالق رمضان! تشنگی و گرسنگی در این حرارت طبیعت، بهانه ای است بر ناز و نیاز و زدایش غبار غفلت و شرکت در همایش هدایت؛ یکسال با اندوخته ای ناچیز ره پیمودم و حال که قوایم در شرف کاهش و تنزل است، رمضانت را فرستادی تا قوتم تقویت و ریزشهایم با بذر صبر و صلاه رویشی دوباره یابد و با تلاشی دیگر و قرار گرفتن در حصار “عسر” به “یسر” نائل شوم. رمضانی را سویم گسیل داشتی که از غلتیدن در مردابهای منیت و تنیده شدن تارروزمرگی در دل بازم دارد و عیب واعوجاجاتم را بزداید.
و چه تعبیر نیکی که بزرگان گویند این رمضان برای کسانی زیبنده تر است که مسئولیتی خطیر در عرصه دین بر دوش دارند تا به عملکرد و نگرش خود به دیده ‌ی اصلاح بنگرند و بر خواهش های نفسانی، غلبه کنند و روش ها ومنش های مورد نکوهش را کنار بگذارند و خدمت خالصانه را وجهه ‌ی همت خود نمایند و نعمات دنیوی را برای جماعت خواهند و خود به قدر کفایت، بسنده نمایند.

میهمانان کوی دوست گوارایتان باد میهمانی ملکوت…