سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سه مسئله فراگیر

image_pdfimage_print

بیشتر سوالات خانمهای محترمی که به زیبائی و زینت در کنار رعایت احکام اهمیت قائلند در مورد لاک و ناخن مصنوعی و بعضا تاتو می باشد و همه دغدغه صحیح بودن غسل و وضو را با این موارد داشته و در صدد رعایت احکام مربوطه هستند. از نظر احکام هرکس باید به مرجع تقلید خود رجوع کرده و نظر ایشان را جویا گردد و اگر در رساله عملیه این مسائل نوشته نشده باشد می بایست با رجوع به دفاتر و یا با تماس با نمایندگان و همچنین با مراجعه به سایتهای آن بزرگواران این سوالات را استفتاء (درخواست حکم) نمایند. اما در کل با رجوع به رساله این حکم مشترک وجود دارد که هر چیزی که مانع رسیدن آب به جایی از محل وضو یا غسل باشد باید آنرا قبل از وضو و غسل برطرف نمود، لذا نفس لاک و کاشت ناخن و تاتو با این حکم و با رعایت احکام زینت ایرادی نداشته و فقط برای نماز بایست آنها را برطرف کرد. اما متاسفانه در برخی از سالن های زیبایی جهت تمایل مشتریان تبلیغاتی مخالف احکام صورت میگیرد که خانم ها باید پیگیر صحت و سقم مسائل باشند.
از جهت دیگر نباید فراموش کرد که هر چیزی را اسلام از آن ممانعت نموده بر اساس ضرر و زیانی است که برای آن کار مترتب است، از جمله کاشت ناخن که از جهت پزشکی ثابت گردیده که بهترین محل تجمع میکروب بوده و عفونت های معمولی و قارچی، تغییر شکل صفحه ناخن، شکنندگی و حتی از بین رفتن صفحه اصلی ناخن را به دنبال خواهد داشت. همچنین، کاشت ناخن‌های مصنوعی باعث تغییر رنگ ناخن، التهاب دور ناخن، خط خط شدن و خرد شدن ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن می‌شود.
و در مورد مضرات تاتو پزشکان و متخصصان زیبائی چنین بیان می کنند که باعث عوارض خطرناکی مانند سل، جذام، هپاتیت از طریق سوزن آلوده شده و تورم، خارش مکرر و به وجود آمدن بافت اضافه در ناحیه تاتو شده از عوارض آن محسوب می شود که گاهی اوقات بیمار باید تا آخر عمر از پماد یا کورتون های تزریقی استفاده کنند.
لذا این نکته باید مورد توجه باشد که اسلام مخالف زینت نیست بلکه در مورد آن سفارش اکید حتی در دوران سالمندی دارد، آنچه که شریعت در برابر آن حساسیت دارد رعایت احکام مربوطه و حفظ زینت در برابر نامحرم می باشد.