سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سور‌ سولو

ایام آخر ماه رجب خلوت‌گزینی خود را افزایش داده‌ و با عزلت حسی و حالی و قلبی خود پرواز سولوی خود را انجام دهیم و با لبیک به ندای" این الرجبیون "، سولو خود را جشن بگیریم و در ایام جولان کرونا، خدا را شاکر باشیم که توانستیم، سولو یعنی تنهایی و عمل بدون‌ مساعدت‌ دیگران را‌ در خود برای جلب سرمایه ی معنوی و پرواز به قرب الهی تقویت کنیم، واگرچه توفیق تشکیل برنامه های جمعی در تعظیم شعائر دین را‌ از دست داده‌ایم، ولی‌ با شور و شعور بی نظیر به‌تنهایی برای بزرگداشت ایام‌الله قیام کرده‌ایم و با نفی غفلت و رخوت و جبن و جهل «جشن سولو» می گیریم، ولی حیف که در این سور جای مربی اصیل و واقعی حضرت حجت بن الحسن (عج) بسیار خالی است و از اینکه ریزش آب سرد بر سرمان ( آداب جشن سولو) توسط آن حضرت را احساس نمی کنیم ‌بسیار عجه و ضجه کرده و فریاد اضطراری سر می دهیم که: لیت شعری این استقرت بک‌‌ النوی ...
image_pdfimage_print

نوروز‌ سال ۹۹ فرصت‌ بسیار خوب برای جشن و «بزم‌ سولو» است. اصطلاح سولو در‌ رشته خلبانی به اولین پروازی گفته می شود که هنرآموز به تنهایی به آسمان می رود و بدون مربی کنترل همه چیز در پرواز را خود به عهده می گیرد و اگر خلبان به این مرحله رسیده باشد یعنی دوره آموزشش تمام شده و به نهایت دوره دست یافته و لذا با پرواز سولو جشن فارغ التحصیلی گرفته می شود.


حال با این وصف این ایام بهترین فرصت برای پرواز سولو به سوی آسمان بیکران قرب الهی است.

آری دراین ایام آخر ماه رجب خلوت‌گزینی خود را افزایش داده‌ و با عزلت حسی و حالی و قلبی خود پرواز سولوی خود را انجام دهیم و با لبیک به ندای” این الرجبیون “، سولو خود را جشن بگیریم و در ایام جولان کرونا، خدا را شاکر باشیم که توانستیم، سولو یعنی تنهایی و عمل بدون‌ مساعدت‌ دیگران را‌ در خود برای جلب سرمایه ی معنوی و پرواز به قرب الهی تقویت کنیم، واگرچه توفیق تشکیل برنامه های جمعی در تعظیم شعائر دین را‌ از دست داده‌ایم، ولی‌ با شور و شعور بی نظیر به‌تنهایی برای بزرگداشت ایام‌الله قیام کرده‌ایم و با نفی غفلت و رخوت و جبن و جهل «جشن سولو» می گیریم، ولی حیف که در این سور جای مربی اصیل و واقعی حضرت حجت بن الحسن (عج) بسیار خالی است و از اینکه ریزش آب سرد بر سرمان ( آداب جشن سولو) توسط آن حضرت را احساس نمی کنیم ‌بسیار عجه و ضجه کرده و فریاد اضطراری سر می دهیم که:

لیت شعری این استقرت بک‌‌ النوی …