سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سوژه های شوخی و خنده های مجازی

image_pdfimage_print

در محیط پیرامون ما روزانه اتفاقات کم اهمیت و با اهمیت فردی، اجتماعی، سیاسی و… رخ می دهد که هر کدام از آنان در روند و چگونگی زندگی، تاثیراتی گذاشته و شاید مسیر زندگی را هم تغییر دهند. اما گاهاً در گیر و دارهای این اتفاقات، افرادی پیدا شده که به جای نشر حقایق و انتقال تجربیات و نکته های عبرت آموز و آگاهی افزایی ، برخوردی طنزآلود و شوخی گونه با وقایع داشته و  در قالب جوک های مختلف و پر تعداد شروع به گرداندن دست به دست در میان افراد جامعه می شوند. این موضوع به حدی شایع شده که در تمامی موضوعات صدق کرده و چنین وضعیتی در هر مورد پیش آمده از انتخاب رییس جمهور گرفته تا کار و شغل، صبحانه خوردن و روابط در سطح خانواده، دیده می شود. جک ها و پیامک ها و پست هایی حتی با محتواهای زننده و مستهجن، که متاسفانه به اینجا ختم نشده و جواب پس داده های رنگین تر از آن هم، ادامه دهنده ی این شوخی و سخره گرفتن ها می گردد.

این کار در حقیقت نوعی فرار از واقعیت ها و قصورها و کوتاهی ها و انتخاب راه خوش خیالانه و سبکسرانه البته گاهی با خیال کار فرهنگی و انتقادهای سازنده می باشد؛ گاهی درباره جنسیت ها، گاهی درباره قومیت ها، گاهی در مورد سیاست ها حتی به نام مسئولین و گاهی در مورد روابط ها و جای بسی تاسف درباره ی مقدسات هم سوژه هایی به ظاهر خنده آور تولید، و در فضاهای مختلف مجازی نشر و باز نشر می شود.

images

اصولاً بنابه نظریات روانشناسان، خنده هایی از این نوع، حاصل احساس برتری انسان نسبت به آن موضوع می باشد که نتیجه اش در یک نگاه، سخیف جلوه دادن کارها و برنامه ها و اصولی است که درباره ی آنها جوک سازی می شود و در نگاه دیگر نتیجه ی منفی حاصل از آن است که به سراغ شخص آمده و تا بردن به مرحله ی پوچی می کشاند.

اگر با دید حقیقت بین نگاه کرده شود، تمامی این گونه مطالب ، حاصل دوری نویسندگان و خوانندگان و نشردهندگان آنان از حقیقتِ موضوع می باشد که خود را با اینکار، منتقد اجتماعی می نامند و به جای اقدام جهت حل مسائل و برطرف کردن معضل ها، به ساختن سرگرمی ها مشغول می شوند آن هم از نوع مذموم.

فرهنگِ به شوخی گرفتن جریانات واقعی و گاهاً حیاتی فردی و جمعی، فرهنگی گسترده و همه جانبه است، که ناخواسته به فضای خصوصی و عمومی افراد ورود پیدا کرده و غیر قابل اجتناب شده است، که هر چند این کار شاید در تمامی ممالک وجود داشته باشد، اما هیچ گاه به عنوان تحقیر و بی ارزش جلوه دادن و تمسخر، ظهور نمی یابد، بلکه یک آگاهی بخشی و هدف اصلاح گرایانه و دادن دیدی متفاوت به پدیده ها را دنبال می کند، اما در جامعه ی ما کمتر از حد متعارف، این گونه نتایج پیش می آید.

و به همین دلیل است که خنده های مجازی فقط مجازی است و هیچ گونه عقبه ای برای ایجاد انگیزه و عامل محرکی برای تغییر سبک و روش رسیدن به موفقیت در آنها نیست.

حال…

آیا نمی توان کاری کرد؟ آیا وقتش نرسیده اقدامی اساسی و برخوردی جدی با این پدیده داشته باشیم، حتی با صرفنظر کردن از بازنشر و عدم نظر دهی به این جک ها و مطالب و پست ها؟!