سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سَمّ عشق!!!

image_pdfimage_print

پویایی و حرکت و تطبیق،مقتضای دین و دینداری است و فزاینده عشق!
برعکس، بی تفاوتی و سکون و تکرار، هرز نعمت دین و سَمّ عشق ورزی، نگاه های تطبیقی به هر صفحه از صفحه های انسان ساز تاریخ، موجبات شروعی جدید برای حرکت انسان به سوی هدف است و اربعین حقیقتی است تحول آفرین که هر سال فرصتی برای عاشورائیان ایجاد میکند که با نگاه تطبیقی خود بر این حقایق و صحنه ها ،که با نقّادی های لازم را برخود نموده و با انجام تغییرات لازم،در مسیر ولایت قرار گیرد.
مادام که از رهگذر مجالس و محافل دینی و مذهبی ،نتوانیم برنامه های عملی خود را تنظیم کنیم و پیام های ایّام را اخذ نمائیم، در فراز و فرودهای زندگی، برخوردهای نامطلوب و ناصحیح خواهیم داشت. به طور قطع چهل روز تنفس در فضای حسینی با آن همه طراوت و تازگی موجود،تغییرات درونی قابل توجهی برای انسان ایجاد میکند.
بنابراین:

 • اگر در مجالس عزای حسینی،ایثار،احسان و صداقت و شفافیت را آموختیم…
 • اگر در مجالس عزای حسینی عاطفه و دیگرخواهی را با عزاداری و ریختن اشک در خود بارور کردیم…
 • اگر در مجالس عزای حسینی از زُهیر و از دنیا گذشتن سخنها شنیدیم…
 • اگر در مجالس عزای حسینی از حرّ و ادب و تواضعش مثالها زدیم…
 • اگر در مجالس عزای حسینی از رعایت کرامت انسانها و عذرپذیر بودن،وعظها شنیدیم…
 • اگر مدیریت در بحران حضرت زینب (سلام الله علیها) را نقل مجالسمان کردیم…
 • اگر مقام نُصح و عمل خالصانه ابوالفضل را به همدیگر متذکر شدیم…
 • اگر در مجالس عزای حسینی،هم مرامی و هم هدفی یاران حسین(علیه السلام) را از خدا برای جمع هایمان خواستار شدیم…

اگر با زمزمه های حزین”حرب لمن حاربکم،عدو لمن عاداکم”سر دادیم و از جبهه باطل کربلا برائت نمودیم…

 

 • اکنون نوبت سِرایت دادن این تغییرات درونی به عرصه زندگی است.
 • اکنون نوبت تطبیق و ارزیابی خود و ترسیم مدل برای عملی نمودن یافته ها در صحنه های زندگی است.
 • اکنون نوبت تشخیص نقشها و ایفای مسئولیتهاست.

این انقلاب درونی و موج برخواسته از عاطفه و شور حسینی باید در شکوفایی شخصیت دینی انسان اثرگذار باشد.فارغ گشتن ظاهری از بعد عاطفی عاشورا، بدون هیچ وقفه ای باید همزمان با شروع وظایف در ابعاد دیگر این نهضت باشد.
وجود گره خورده با این اعتقادات هرگونه عذر و بهانه را در رسیدن به هدف ، برتر از گناه میداند.چرا که بعد از این سیر،درنگ و تأخیر رهزن است و حسین زمان را محبوس تر از قبل خواهد نمود.
پس با گذر از منزل اربعین مرحله اصلاح عمل و گزینش وظیفه جدید شروع میشود.لذا هرگونه بی تفاوتی و ولنگاری را باید از بین برد…
باید قناعت به وضع موجود را از ریشه برکند…
باید عادت به روزمرگی را حبس نمود…
باید پراکندگی و گونه گونه بودن را از حیات محروم کرد…
باید زاویه دید و برخورد با دنیا را تصحیح کرد…
باید بادهای موسمی دل را از جریان انداخت…
باید وابستگی ها و درگیری ها را تعدیل نمود…
و باید فارغ از جذبه ها و آشنا به راه با دشمن سرسخت به نام غفلت مبارزه کرد و با تدبیر ولائی تحت ولاء و لوای حضرت حجّت(عج) سکنی گزید و در خدمت و نصرت به آن وجود همام سبقت گرفت.