سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

سیزده بدر مقدمه سیزده رجب

image_pdfimage_print

درروزسیزدهم نوروز به طبیعت رفته و  در آغوش آن آرمیده و به برکت آرامش طبیعت، آیات آفاقی ( مظاهرطبیعت) را نگریسته و از تجدید حیات جهان درسها آموختیم،

و با نفی رخوت و غفلت همراه خانواده با شور و شوق فراوان با آذوقهٔ یک وعده صبحانه و نهار و تنقلات یک روزه، دل به صحرا زدیم و یک روز دورهم بودن با تمام اعضای خانواده را بخوبی تجربه کردیم وبا تقویت روابط خانوادگی در سه بُعد “جسمی” و”عاطفی”و “روحی”، یک روز زندگی طوافی کردیم ودر کنار خانواده های دیگر که در چند قدمی ما اتراق کرده بودند به نقش آداب وسنن در رشد وتعالی خود واجتماع آشنا شدیم.
حال با درس آموزی از سیزده بدر به استقبال سیزده رجب برویم وخود را آمادهٔ سیزده رجب سالروز ولادت حضرت علی (ع) کنیم، که این روز بسیار مهمتر وموثرتر از سیزده بدر است ولی حیف که این روز فرهنگ سازی نشده و در تاروپود اعماق خانواده ها نفوذ وجلوه نکرده و با کمال تاسف به قدر خود درجامعه نمود نیافته است؛ که البته با یک همت جمعی این نقیضه قابل رفع است؛ بطوریکه با برگزاری جشن های خانوادگی در این روز مقدس و نیز جشنهای عظیم شهری با مشارکت تمامی افراد و تشکلهای جمعی وابراز شادمانی وسور وشور عمومی شهری، میتوان ولادت “ولایت” را تعظیم نمود.

images