سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شادی(۱)

image_pdfimage_print

تخریب دیوارهای غم
خداوند متعال لبخند را مخصوص انسان آفریده و با طراحی مخصوص آفرینش و مسخر کردن تمامی امکانات دنیا، “شادی” را به انسان هدیه فرموده است و این قدرت و اختیار را به او بخشیده تا با تخریب دیوارهای غم در زندگی به دنیای مطلوب خود دست یابد.

۰٫۴۱۸۱۹۵۰۰۱۲۹۰۳۳۴۳۹۹_Happy-436x490

مسئله شادی مسئله ای است که به اندازه دیگر مباحث و شاید بیشتر از آنها، باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه همگان در هر سطحی که هستند در ضرورت این موضوع درک مشترک دارند؛ شادی با مقوله نشاط تفاوت داشته و آنچه از مباحث مختلف جامع و روانشناختی و دینی و غیر دینی بدست می آید، این است که شادی حالتی است که بعد از عمل حاصل می شود اما نشاط در صورت موجودیت، قبل و حین و بعداز انجام فعل میباشد.
تا کنون در رابطه با ابزار شادی و رسیدن به شادی، مباحث مختلفی وجود دارد، و در تعیین مصادیق آن برخوردهای متفاوتی رخ داده است:
یکی شادی را در کنار محبوبش حس می کند
یکی شادی را خوشحال بودن می پندارد
یکی شادی را در غم نداشتن و راحتی در زندگی می بیند
یکی شادی را در سلامت جسم باور دارد
یکی شادی را در موقعیتهای مورد پسند قرارگرفتن می داند
یکی شادی را در گوش کردن به موسیقی حس کرده است
و یکی در مسافرت و خانواده آرام و جشن و شیرینی و خوردن یافته است
و یکی هم شادیش در شاد بودن دیگران خلاصه می شود
شاید کسانی هم باشند که با رنگهای مخصوص احساس شادی کنند و یا با یک بوی خوش نشاط و شادی در آنها اوج گیرد
و هستند کسانی که قرآن و نماز خواندن و رفتن به زیارت یا صله ارحام و دعوت کرن و دعوت شدن به میهمانی، ابزار شادی آنها باشد
بعضیها سهم دیگران را در بوجود آمدن شادی بیشتر میدانند و برخی دیگر اصلا سهمی قائل نیستند
برخی شادی را با خندیدن بروز می دهند و برخی با هیجان و تند تند حرف زدن و یا شوخی و یا انجام بموقع کارها و ظایف بروز می دهند و برخی هم اصلا بروز نمی دهند
خیلی ها این شادی را مشروط به طرف نمودن نیازهای مادی می دانند و برای رسیدن به آن از هیچ راهی فروگزار نمیکنند
و برخی راه وصول به شادی را در پرتو فراغت و تفریح مصطلح ، قابل دسترسی می پندارند
برخی هم می گویند باید همیشه شاد بود و برخی آنرا نسبی می پندارند و ….
و قرائتهای متعدد در این مقوله بسیار مهم، که هر کدام از موارد فوق جای بسی تامل دارد و نیز ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که آیا موارد فوق الذکر که ابزاری برای رسیدن به شادی است می باید متناسب با دین باشد و بعبارت دیگر باید در این حوزه هم نگاه دینی باید داشت؟ یا نه محدوده ای برای این موضوع وجود ندارد؟ و چه کسی متکفل این امور است؟ آیا نهادی مربوطه برای ایجاد این امر مهم وجود دارد یا نه؟ که برای رسیدن به پاسخ ها لازم است مفهوم شادی و مدل شادی و ابزار شادی و ثبات شادی در طول زندگی انسان مورد توجه قرار بگیرد و سپس به کدها و مبانی دینی و فرا دینی آن اشاره گردد.
شناخت نمادهای شادی در هر جامعه از اساسی ترین موضوعات می باشد. هر جامعه بر اساس باورهای خود نمادهایی از شادی دارد و در راستای نیاز جامعه به شادی، از آنها استفاده می کند. با این نوع نگاه، نماد شادی فردی و اجتماعی در جوامع مختلف متفاوت خواهد شد و درجامعه اسلامی نیز این تفاوت با رعایت اصول و چهارچوب باورهای دینی باید خود را نشان دهد و شادیها بر پایه این اصول شکل بگیرد، چراکه هر وسیله شادی مورد قبول اسلام نیست چون اسلام شادی پایدار را برای انسان به ارمغان دارد لذا برای ثبات شادی، ارزشهای دینی با ابزار و وسایل و مدلهای شادی باید کاملا مرتبط باشد در غیر اینصورت شادیها بصورت قلقلکی به افراد ارائه خواهد شد که از جهت پایداری هیچ دوامی نداشته و مقطعی و لحظه ای خواهد بود و غم و حزن و یا بی نشاطی جایگاه خود را همچنان حفظ خواهد کرد، چنانچه دندان درد با “قرص مسکن” برطرف نشده و فقط زمان خاصی آرامش را به بیمار می دهد. پس اسلام هم در این رابطه نظر خاصی دارد و در مورد شادی تعریف و مدل و پلنی عقلمند ارائه می دهد که چیستی و چگونگی آن در مطلب بعدی ارائه خواهد شد

 

مطالعه بیشتر