سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب قدر شب اعتلای خواسته ها

image_pdfimage_print

اگر گفته شود، همه مناسبتهای سال و برنامه های عبادی برای درک شب قدر است، حرفی گزاف گفته نشده است، چرا که در این شب، تمام مقدرات یک سال انسان تعیین و رقم زده می شود.
شب قدر شبی است که خداوند از سر لطفش برای جبران کاستیهای انسان در بندگیش، گزارده و آن را افضل از هزار شب خوانده، بعبارتی شب قدر یک عمر است که هر چه در این شب انجام داده شود، گویا یک عمر این امور اتفاق افتاده است.
شب قدر شبی است که مختص امت پیامبر بوده و در آن شب، خدا بندگانش را مورد مغفرت و رحمت خاص خود قرار می دهد.
شب قدر شبی است که در آن دل نگرانیها، دعاها، توبه ها و استغفارها قابل تحقق است.
*دل نگرانی از عاقبت بخیری
دل نگرانی از حفظ ایمان
دل نگرانی از نگهداشتن سابقه های خوبی که تا حال کسب شده …
دل نگرانی از بودن در لیست دردهای علی(ع) و گله از ما به چاه
دل نگرانی از نداشتن نگرانی

 

*شب قدر شب توبه:
توبه از بد بندگی
توبه از دینداری حداقلی
توبه از عهد شکنیها
توبه از بی وفاییها و بدقولیها
توبه از بیحالیها در نماز
توبه از تمایل به گناه
توبه از کم کاریها و غفلتها در راه خدمت به صاحب قدر

 

*شب قدر شب دعا:
دعا بر محالات
دعا بر داشتن حال دعا و مناجات
دعا بر بیقراری در رسیدن به قرب خدا
دعا بر عدم غفلت
دعا بر فهم قرآن
دعا بر ذوالحقوق
دعا بر عاقبت بخیری
دعا بر عفو و بخشش
دعا بر صبر و شکر داشتن
دعا بر قدرت تشخیص یافتن
دعا بر استفاده از فرصتها
دعا بر یافتن هنر اجتماعی زیستن
دعا بر داشتن قدرت تفکر
دعا بر فهم بیشتر یافتن
دعا بر فراخی روزی
دعا بر افزایش حبّ علی و اولاد طاهرینش
دعا بر عدم حبّ دنیا
دعا بر آزادی از اسارتها
دعا بر امام یاوری
دعا بر لبخند رضایت امام عصر در حین ملاحظه پرونده اعمال

شب قدر شب درک در محضر امام معصوم بودن است …

پس دعا برای درک شبی که «سلام هی حتی مطلع الفجر» است.
دعا برای یافتن نشاط بندگی.
و بالاخره شب قدر شبی است که بی شباهت به حال و هوای قیامت نیست، قیامتی که تکلیف و سرنوشت انسان روشن می شود، پس با این اوصاف شب قدر شبی است که نباید لحظه ای از آن به غفلت سپری شود، شبی است که حضرت حجت، قطعاً نظری بر امت خود خواهد داشت و شب نگرانی آن وجود نازنین از ما و عملکرد ماست که چگونه در این شبها برای یکسال خود سرنوشتی نیک رقم زده شود.
امید است با تفکر و تامل و رفتار و کردار و گفتار مناسب، در انتهای شب به سلام و سلامتی حقیقی رسیده و لبخند رضایت را بر لب حضرت نشانده و رفع دل نگرانی از دل داغدار و غمدیده آن وجود گرامی و مقدس کنیم، صبح قدر به ظهور موعود برسیم …