سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب قدر میعاد گاه بیداران

image_pdfimage_print

شریفترین و پر اهمیت ترین و سرّآمیزترین شب در چرخه زمان، شب قدر است. شبی آکنده از سلامت و خیر و برکت و مأمنی و پناهگاهی از گزندهای روحی و جسمی، شبی است که با نزول رحمت خاص خداوند، بندگان خدا مستعد بخشش و مغفرت میگردند. شب بیداری و دوری از خواب و بیخبری…
امام باقر(ع) فرمودند: هرکس شب قدر را احیا بدارد، خدوند مهربان گناهان او را می آمرزد.

پیامبر اسلام(ص) فرمودند:

کسی که شب قدر را به شب زنده داری بگذراند تا شب قدر آینده، عذاب دوزخ ازاو دور گردد.

امام کاظم(ع) فرمودند: کسی که در شب قدر غسل و تا سپیده صبح شب زنده داری کند، گناهانش آمرزیده میشود.
قطعا سخن در باره عظمت این شب بسی مشکل است، و بهت و حیرت از عظمتش مانع از وصف این برهه زمانی است. مائده ی خدا در این شبها بسیار گسترده تر است و آنکه بر سر این سفره بنشیند بی شک در آئینه قدر، جانش را بی غبار مشاهده خواهد نمود و توان برگشت به فطرت پاک خود را بدست خواهد آورد. در این شب انسان بر حسب پی بردن به فلسفه وجودیش و شناختن قدر و ارزش خویش، تقدیرش را رقم خواهد زد و سرنوشتی زیباتر برای خود ترسیم خواهد نمود.
آری شب قدر شبی با طروات از نسیمهای یارب یارب بندگان شبی است بهتر از هزار ماه« لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر » و معادل یک عمر انسان معمولی و هم سنگ ۸۳ سال و چهار ماه می باشد، شب تنگی زمین از نزول فرشتگان و گسترده شدن بال آنها برای جلوس انسان بر آن بالها، وآسمانی کردن خود.
امشب همین شب است و این مائیم که چگونه به آن روی آوریم. ساعاتی تا شروع این شب مهم فرصت باقیست، تاملی بر خود کنیم و تورقی بر دفتر اعمال در زندگی خود در این ساعات داشته باشیم که برای ورود به شبی بزرگ، تفکری دقیق بر خویشتن لازم است و سپس اعترافی یونس گونه برای حرکت بسوی انقلاب درونی «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» «نیست خدایی جز تو و تو پاکی و من از ستم کاران بودم»…
چه خوش سرود آن اهل درد:

گوش کن…
گوش کن، ای سر غفلت در پیش ای اسیر «خود» و زندانی «نفس»
اینک، این بانگ سروشی است که در این «شب قدر»
بیخ گوش من و تو می خواند: این تَغافل از چیست؟
در شب قدر، که از چشمه نور آیه هایی روشن
جلوه هایی جانسوزتا سحرگاه، فرو می بارد،
وای بر من اگر از ریزش فیض بهره هایی نبرم؛
ورنه افسانه سرد است و سراب این همه شور و شَرَم!