سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شب قدر و مقربان

image_pdfimage_print

شب قدر به پایان رسید و قدریان ببرکت آن به منزل تقرب خداوندی رسیدند و اینک در این منزل با برکت تنفس کرده وطعم و شیرینی عبودیت وتقرب را میچشند. آری درشبهای قدر بندگان خدا با تشکیل جلسات معرفتی به بحث و بررسی ارزش واثرات این شبها پرداخته وبا دست یافتن به حکمتهای بزرگ بپا خاسته و با نمازهای نافله و سجده های طولانی وتفکرهای عالی و ذکرهای کثیر وتشکیل جمع های پر شور به قرب الهی دست یافتند.
آنان با شور وشعور فراوان دعای جوشن کبیر خوانده ودر فقرات آن اندیشه کرده و به رمز و راز انس با خدا آشنا شدند و با ناله و گریه رهایی از آتش جهنم و فراق از معبود خود را خواستار شدند و وصل را تجربه نمودند.
قدریان هریک ببرکت شبهای قدر کوه طور خود را یافته و موسی وار با خدایشان نجوا کرده و با گوش دادن به نجواهای رب خود به آنان عمل کردند، آنجا که خداوند متعال خطاب با موسی در کوه طور فرمود:

«به قوم خود برسان که تقرب جویان با چیزی مانند گریستن از ترس من به من نزدیک نشدند، و متعبدان به چیزی مانند پرهیز از حرامهای من مرا عبادت نکردند و زینت گران به چیزی مانند بی اعتنایی به چیزهایی از دنیا که بدان نیاز ندارند، خویشتن را نیاراستند».

همچنین احیاگران شبهای قدر به یاد محرومان و اسیران و گرسنگان و یتیمان اشک ریخته و در دل شب برای رسیدگی به ایشان ستاد کاری تشکیل دادند و هر یک مسئولیتی را عهده دار شدند و با خوشی وخرمی ولبخند رضایت شبهای قدر را بپایان برده و میثاق حفظ تقرب به خدا تا ماه رمضان بعدی را با هم امضاء کردند. بلی آنان برای آمدن نزد خدا در شبهای قدر از جا برخاستند وقدم زنان بسوی خدایشان رفتند ودوان دوان آمدن خدایشان بسوی خود را مشاهده نمودند.
پس خوشا بحال آنان و درود بر ایشان که از فجر شب قدر، دیگر آنان حال وهوا و شور زاید الوصفی دارند واز اثرات تقرب خداوندی بهره میبرند.