سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شما جزء کدام گروه هستید؟؟؟

image_pdfimage_print

انواع تیپ های شخصیتی در مراسم عزاداری…
۱) شرکت فقط در زمان قرائت زیارت عاشورا
۲) شرکت فقط در زمان سخنرانی
۳) شرکت فقط در زمان عزاداری
۴) شرکت برای وقت گذرانی
۵) شرکت برای رفع دلتنگی
۶) شرکت برای طرح خود
۷) شرکت برای دیدار دوستان
۸) شرکت برای صرف شام
۹) شرکت برای گرمی بازار حسین علیه السلام ( سیاهی لشکر)
۱۰) شرکت برای نقّادی مجالس
۱۱) شرکت برای نکته برداری و آموزش هیئت داری
۱۲) شرکت برای ابراز حاجات و رفع مشکلات
۱۳) شرکت برای در چشم بودن
۱۴) شرکت برای کپی برداری سخنرانی و نوحه خوانی

چرا؟

چگونه؟

برای که؟

برای چه؟

اگر پاسخ صحیح برای این سؤالات را یافتیم، عالی ترین شرکت کننده در مراسمات عزاداری نخواهیم بود؟

نظر شما عزادار عزیز چیست ؟