سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

شهود غدیر

image_pdfimage_print

غدیر شناسنامه اسلام و سند حقانیت دین اسلام  و نتایج رسالت پیامبران الهی است. غدیر اعلان و اعلام ولایت است، ولایت شاه مردان علی بن ابیطالب(ع)، ولایتی که نه دوست داشتن دین و ولیّ دین، بلکه چیزی بالاتر از محبت و عشق. اکسیری که میتوان گفت  درخواص مختلفش دشمن و مخالفش نیز به آن اقرار و اعتراف کردند، هر کس بنسبت  مرام و مسلک خودش..

یکی معترف به تدبیرش

یکی معترف به عبودیتش

یکی معترف به قضاوتش

یکی معترف به علمش، مناجاتش، محبتش، تواضعش، کرمش …… و همه و همه بخاطر این است که او با حق است و حق هم با او.

آری غدیر معرِّف این یگانه مرد روزگار برای “امیری” بر مردمان روزگار شد. و لقب “امیرالمومنین”  وامدار علی(ع) شد تا روز بازپسین. امیری و امیر المومنین شدن در غدیر اتفاق افتاد و این نکته عطف ولایت  و ولیّ امری یازده  ستاره دیگردر آسمان امامت گردید.

پس غدیر هیچگاه در یک واقعه تاریخی خلاصه نشده و نخواهد شد، غدیر زنده است و جریان دارد. غدیر ابلاغ حکم حاکمیت مطلق حق تا آخر جهان است . غدیر پنهان نیست، که بارها و بارها توسط دوست و دشمن، شیفته و مخالف در محافل و مجالس، در جریانات تاریخی بیان و تعریف شده، غدیر روشنتر از هر نوری و  واضح تر از هر صوتی در فضای جهان پیچید و نمایان گشت، اما …

آنچه همچنان غریب و مظلوم است و دلها آماده پذیرشش را نیافته ولایت است و حاکمیت غدیر در دلهای جهانیان. ولی به چه دلیل؟

به دلیلی که “ولایت” هم مورد کج فهمی کوردلان شد  و ولایت را دوست داشتن تعبیر نمودن نه اطاعت و قبول سرپرستی، ولایت دوست داشتن نیست که همه دوست دارند، ولایت بریدن از هر حبّی  و حرفی و جلوه و زینتی است. ولایت علی(ع) امتداد توحید است و زدایش بتها و راست کردن قامت  وکنار زدن طاغوتهای درون و برون .

ولایت علی، حاکمیت حق است و شکل گیری حتی جزئیترین حرکتها با امر و دستورعلی(ع) چراکه نخست حکم:

«النَّبىُ أَوْلى‏ بِالمُؤمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» و سپس ندای پیامبر بر ابلاغ حکم « مَنْ کُنْتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه» شنیده شده و امروز همان بانگ بلند است…

پذیرش حاکمیت علی (ع) و حاکم شدن غدیر در روزگار،  بغیر از تحسس زینت و زیبایی حاکمیت حق و در پی آن شهود یوم مشهود، میسور نیست. باید این جلوه و زیبایی حس شود باید این عشق ومحبت آسمانی درک شود و باید این پیام ربّانی در دل بنشیند

«… الیوم أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا…» و قلب شاهدی باشد بر آنچه که در غدیر مشهود شد، تا شهادت دهد به «علیّا ولیّ الله»  و «علیّا و ابناءهم جمیعا حُجَجُ الله» .

آری غدیر مقامی است که امروز هم موجودیت دارد، چراکه حاکمیت حق دائمی است و پایدار. غدیر مقامی است که یارانی چون سلمان و مالک و مقداد و ابوذر و عمار می طلبد، غدیر مقامیست که شهودش، با ردای رسالت در دوش داشتن ومدال  وظیفه و خدمت بر گردن اندختن  و بازیگری مخصوصا درصحنه  های پرتلاطم زندگی  حاصل شدنی است. شهود غدیر، رفتن به سراغ تنها یادگار غریب و مظلوم و مضطرّغدیر  و حاکمیت غدیر را در زندگی داشتن  و آماده سازی برای حاکمیت  جهانی غدیر است.  و تنها بازمانده از غدیر  همویی است  که برای باز پس گرداندن هزینه ای که در عاشورا داده شد،  منتظر آن غدیریانیست که در پی حق باشند و در برابر حق گردن نهند و تابع و تسلمیش شوند، آری  همآنانکه نشستن و برخاستنشان، گفتن و شنفتنشان، دوستی و دشمنیشان و…. همه و همه بر مدار “امر ولیّ  امر” بچرخد که چنین است به ولایت رسیدن و ولیّ و سرپرست داشتن و حاکمیت حق را بر صفحه گیتی نشاندن و همه در یک جمله “شاهد بر غدیر شدن”.

و چه حسّی بالاتر از حسّ لذت فرمانروایی حق در حیات و چه شهودی بالاتر از شهود حق پذیری و جلوهای آن در حیات و ممات.

سلام بر غدیر، سلام بر جان پیغمبر و ساقی کوثر

سلام بر امیر المومنین و ابناء طاهرینش

وسلام و تبریک غدیربر یگانه باقیمانده غدیر

منبع: جلسات سحاب اندیشه با موضوع شهود غدیر

مطالعه بیشتر