سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

صوم، تنها فریضهء مخفی

image_pdfimage_print

روزه و صیام، عمل و فریضه ی بسیار عجیبی است و با سرّ و نهان فرد کار دارد.

این روزه ی واجب ماه رمضان را تنها کسانی پاس می دارند که درونشان آباد و نهانشان خدایی باشد، یعنی تنها فریضه ای است که اثباتش با خود انسان است و دیگران نمی توانند در وجود یا عدم آن قضاوت کنند؛

به عبارت دیگر روزه عبادتی است که از باطن انسان ریشه گرفته و با مخفی ماندن آن، درون و عالم خلوت او مورد آزمایش قرار می گیرد. یعنی اگر فردی روزه نگیرد هیچ کس نمی تواند به آن اعتراف کرده و تأیید نماید مگر خود انسان، و فرد اگر روزه نگیرد ولی خود را در جمع روزه داران جا زند هیچ کس نمی تواند آن را تشخیص دهد، فلذا صوم به جهت درونی و مخفی بودن خیلی مهم بوده و خداوند آن را برای خود مختص کرده و با بیان «الصوم لی» ، قدر و منزلت آن را روشن ساخته است.
و لذا فقط بندگان خالص خدا و افراد دارای پاکی درون و باطن، موفق به انجام آن می شوند.
در صوم هیچ گونه ریایی وجود و راه ندارد و لذا روزه در شریعت اسلامی جایگاه بسیار والایی داشته است.

آری اگر درون و باطن انسان خدایی باشد و خلوت و حوزه ی مخفی انسان پاک باشد تمام ساحت های وجودی او پاک و طیب بوده و نفس کشیدنش و خواب و تمام حرکاتش خدایی خواهد بود. اینجاست که خداوند شرط اصلاح گناهکاران و شکنندگان حریم احکام را روزه داری به عنوان مجازات و مکافات امر خلاف تعیین کرده تا درون و خلوت شخص پاک و طیب شود و ریشه ی گناه سوزانده شود، چرا که روزه در خالص سازی درون نقش منحصر بفردی دارد و برای روزه دار جایگاه رفیع و مخصوصی در پیشگاه خداوندی است چنانچه امام جعفر صادق (ع) در روایتی می فرمایند:

«همانا خداوند را بندگانی است که خالصانه با او معامله کنند و خدا نیز از اجر و پاداش خالص خود به ایشان دهد اینان کسانی هستند که در روز قیامت نامه های اعمالشان خالی است و چون در برابر خداوند متعال بایستند آنها را از اعمال سری میان خود و ایشان پر کند. مفضل بن صالح راوی روایت می گوید به امام عرض کردم، سرورم چرا چنین است که نامه های اعمالشان سفید وخالی است؟ حضرت فرمود: زیرا خدا شأن آنان را بالاتر از این قرار داده که فرشتگان نگهبان از آنچه میان خود و ایشان است آگاه شوند.»

امام هادی (ع) نیز می فرمایند:

«اگر مردمان هر یک به وادی و دره ای روند من در وادی آن مردی قدم می گذارم که خدای یگانه را مخلصانه عبادت می کند.»

و امام حسن عسگری(ع) نیز فرمودند:

«اگر همه ی دنیا را یک لقمه کنم و آن را در دهان کسی گذارم که از روی اخلاص، خدا را عبادت می کند باز به نظرم در حق او کوتاهی کرده ام.»

حال با توجه به اهمیت و اثرات اخلاص، صوم و ماه مبارک رمضان اصالتاً در خدمت “اخلاص” است با استفاده ی بهینه از این، اخلاص را در خود تقویت کنیم.