سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ضرورت آمادگی در دوران غیبت

image_pdfimage_print

فرهنگ انتظار و عدم تعیین وقت قطعی برای ظهور حضرت مهدی (عج)، منتظران را همواره به جهاد مستمر و آمادگی جسمی و روانی و روحی فرا می خواند و منتظران حضرت باید همیشه آماده ی ظهور حضرت باشند که ظهور امری ناگهانی بوده و با واژه های “فجاه” و “بغته” از آن یاد شده و حکمت آن این است که اگر مسلمانان امر ظهور را خیلی دور تصور کنند امید و حالت انتظار و آمادگی را از دست می دهند و این خود زمینه ی حاکمیت یأس و بی تعهدی و بی خبری را فراهم و جامعه را به انحطاط می کشاند، اینجاست که امام جعفر صادق(ع) می فرمایند: 

«چشم به راه امر امام خود باش در هر شب و هر روز، زیرا خدا در هر روز کاری می کند و کاری او را از کاری دیگر باز نمی دارد.»

حال با توجه به حال ظهور، توصیه به تیز کردن شمشیرها، اسب زین کردن در روز جمعه و به راه انداختن آن، دعای ندبه سر دادن، همه در راستای این آمادگی جهادی است و در تاریخ ایران اجرای این سنت ها معمول بوده است به طوری که یاقوت حموی مورخ معروف قرن هفتم می نویسد:

در سالهای نخست حمله ی مغول در شهر کاشان از کانون های عمده تشیع در ایران، مردم شهر هر روز هنگام سپیده دم از دروازه خارج می شدند و اسب زین کرده ای را یدک می بردند تا حضرت مهدی در صورت ظهور بر آن اسب سوار شود.

در زمان فرمانروایی سربداران هم نظیر همین عمل در شهر سبزوار معمول بوده است.
آری این روحیه ی جهاد مستمر، علاوه بر اعطای روحیه ی نشاط و شادابی از نظر روانی نیز انسان را در مقابل امواج سهمگین فساد و آلودگی مقاوم کرده و از حل شدن وی در آلودگی محیط جلوگیری می کند.