سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عاشورا و لهویّات(۳)

image_pdfimage_print

در دو عنوان گذشته مطالبی در اهمیت انجام کار اولویت دار و دوری از لهویات، و نقش هردو در جریان عاشورا، مطالبی چند استفاده شد.

همچنین به مقولهٔ “نظم” بعنوان یکی از راههای رسیدن به “انتخاب بر اساس اولویت”، تلمیحاً اشاره ای شد و در اهمیت نظم داشتن و منظم بودن بیان گردید که مولای متقیان علی(ع) در آخرین سفارشات خودشان بعد از تقوا به مسأله نظم تاکید بسیار نمودند، «اوصیکم بتقوی الله و.نظم امرکم … »؛

چرا که دنیا نمیتواند انسان منظم را فریب دهد و مهمتر اینکه انسان منظم دچار تضییع اوقات، و عوام زدگی و عوام فریبی نمیشود و در مقابل انسان نامنظم به هر کاری متمایل شده و به آن دست میزند اما چون اولویتی برایش تعریف نشده، از اثرات عمل بی بهره خواهد ماند. و خروجی نداشتن اکثر هیئتها، و علت حسینی نشدن بیشتر آنها، اهمیت ندادن به اولویت ها میباشد.
و حال در ادامه مباحث به این نکته اشاره میشود، که چگونه از لهویات دوری کرده و انتخابهایمان اولویت دار باشد؟
سه ممیزه مهم، کار اولویت دار را از کار لهوی جدا میکند:
۱_ انتخاب در مسیر هدف انسان باشد و به آن نزدیک کند.
۲_ به حجم و کمیت عمل نگاه نشود، بلکه کیفیت فعل مد نظر باشد.
بعبارتی مواردی چون: جهت عمل، عامل، اثر عمل، انگیزه عمل، اخلاص و عشق به عمل، ممیزات انتخاب عمل باشد، چه بسا عمل دارای حجم زیاد(کمیت دار) بعلت ریشه در تخلیه عاطفی داشتن وخودخواهی، نه تنها نجاتبخش نبوده بلکه خود باعث لهو باشد.
۳_ تقویت حق و تضعیف باطل نماید و باطل از آن بهره برداری نکند.
با این سه روش میتوان کار اولویت دار را تشخیص و انتخاب نمود.

ادامه دارد…

برگرفته از سخنرانی برنامه هیئت مشتاقان ظهور_ محرم ۹۶