سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

علت ناشناخته ماندن امام جواد(ع)

image_pdfimage_print

امام جواد(ع) امامی هستند که به دو دلیل خاص و به یک دلیل عام، آنگونه که لازم است، از طرف شیعیانشان شناخته نشده اند و شیعه از این امام نتوانسته است بهره ببرد و رشد و پیشرفت نماید.

دلایل خاص ناشناخته ماندن ایشان در حقیقت بیشتر به زمان امامت ایشان برمیگردد، چرا که هم در سن کودکی به امامت رسیدند، و هم در دوران اختناق شدید حکومتی به سر میبردند؛ لذا میتوان گفت سه دسته از دشمنان امام جواد(ع) در ناشناخته ماندنشان در آن زمان سهم داشتند:
۱_ دسته اول حسادت خویشاوندان؛ بطوریکه عمویشان ادعای امامت میکرد و امامت امام جواد(ع) را نمی پذیرفت.
۲_ دشمنان و مخالفان دوم، حاکمیت جور بنی عباس که فضا برای امامت و ولایت ایشان نگذاشت.
۳_ گروه واقفیه که برای امامان بعد از امام موسی کاظم(ع)، مقام امامت قائل نبودند.
که عملکرد این سه دسته باعث ناشناخته ماندن ایشان شد و امامت ایشان هم چون آبا و اجدادشان تضعیف گشت.
اما دلیل عامی که در آن زمان عامل ناشناختگی حضرت جواد(ع) شد و تا کنون نیز امتداد دارد، وجود شیعیان ساده و کم عمقی که متأثر از جریانات شده و برای اعتقاداتشان موضع خاصی نداشتند و با سطحی نگری و عدم تفکر و تعمق، سخنان باطل را می پذیرفتند، اینان کسانی هستند که نه حقیقت را میدانند و نه در پی رسیدن به حقیقت بودند و هستند.
و تاثیر این عامل و این گروه از سه گروه دشمن ذکر شده نه تنها کمتر نیست، بلکه دردناکتر هم میباشد، چون نام شیعه برخود دارند و لذا هر عمل و گفتارشان به حساب مذهب شیعه ثبت میشود و اگر خلاف مکتب باشد در حقیقت عاملی برای تضعیف شیعه محسوب میشوند.
اما در مقابل اگر دوستداران و شیعیان به مطالعه و تحقیق و بررسی زندگی نامه امامان شیعه(ع) اهتمام بیشتری بورزند، هم شبهات و ترفندهای دشمنان علیه شیعه را خنثی خواهند نمود و هم در رشد و پیشرفت خود در زندگی موفق خواهند شد.
و این موضوع امروز نسبت به امام عصر(عج) نیز صدق میکند، اگر شیعیان در:
شناخت حضرت
عوامل غیبت
عامل ظهور
نقش خود در ظهور
و…
شناخت داشته و مسأله روز آنها باشد، اوضاع تغییر کرده و وضعیت و بی سروسامانی در زندگانی رخت بربسته، و آنها را به سعادت و عاقبت بخیری، خواهد رساند.