سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عوامل تزلزل خانواده

image_pdfimage_print

o توقع نامحدود وحاکم شدن روح تجمع پرستی واسراف در زندگی
o دخالتهای بیجا وغیر مسئولانه دیگران در زندگی
o بی توجهی به خواسته های یکدیگر
o بداخلاقی نسبت به یکدیگر
o هوسرانی وتوجه نامشروع به خواهشهای نفسانی
o مال حرام