سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عوامل شادی و نشاط در خانواده برگرفته از فرهنگ فاطمی

image_pdfimage_print

۱) رضایت از داشته ها و حسرت نخوردن به نداشته ها
۲) معقول بودن سطح توقعات
۳) وجود معنا در زندگی
۴) تلاش مداوم و جدیت در آن ( تلاش و جدیت در عرصه متناسب با رسالت و علایق فرد)
۵) داشتن ظرفیت و روحیه بی تعلق
۶) بخشیدن و مورد بخشش قرار گرفتن(این یک تغییر نگرش و روش است که خودِ تغییر و تحول رمز شادی و نشاط است)
۷) وجود شوخی، تفریح، بازی و مسابقه . . .
۸) وجود نظم و برنامه ریزی(از نتایج مهم نظم می توان به امیدواری به نتیجه کار توسط شخص اشاره نمود که خود ایجاد کننده نشاط در زندگی است)
عوامل پایداری نشاط در خانواده
۱) مطالعه ( پیرامون خانواده و مسائل این رکن مهم جامعه)
۲) مشورت ( حتی با فرزندان جهت رواج همکاریهای فعال در درون و برون خانواده)
۳) حمایت و پشتیبانی ( مثلا: دریافت یک حرف از دو زبان مبارک و مهربان پدر و مادر از طرف فرزند)
۴) احترام به نظر ها و عقاید و تقویت فرهنگ گفتگوی سالم در مشترک سازی نظرها و عقاید
۵) قبول تفاوتها
۶) آموختن شیوه صحیح تذکر محترمانه
۷) پرسش های صادقانه در برخورد با ابهامات و استفاده از شیوه صحیح برخورد با ابهامات
۸) هم دردی و غم خواری
۹) برجسته کردن نکات مثبت
۱۰) واکنش های مناسب در ارتباطات کلامی و عاطفی و عدم غفلت از این موارد ( مشغول شدن به امکاناتی چون: ماهواره، اینترنت، تلفن همراه، … در ساعاتی که خانواده دور هم هستند باعث کاهش این ارتباط شده و این کاهش تهدیدی برای کم رنگ شدن نشاط و شادی خانواده است).