سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عید فطر روز تولد جدید

image_pdfimage_print

در عید فطر انسانی جدید متولد می شود و زندگی تازه ی خویش را آغاز می کند.

ابعاد وجودی این انسان با انسان پیشین متفاوت است او با درک و فهم گسترده تری زندگی می کند که به سبب یک ماه آموزش و ممارست، عمق و امتداد بیشتری یافته است او از احساسی رقیق تر برخوردار شده که از روزه کسب کرده است، روزه ای که او را با درد و رنج رنج دیدگان آشنا کرده است، او با نیرویی که آن را در تمرین الهی خود به دست آورده حرکت می کند، بنابر این پایداری و ثبات او افزون تر شده و صبر و اعتدالش رشد کرده است و لذا اکنون پس از عید، او دردهای نیارمندان و رنج دیدگان و سخت کوشان را حس می کند و برای کاهش باری که بر پشت آنان سنگینی می کند چاره می اندیشد و در این راه می کوشد او اکنون از مشاهده ی جهل و خرافه و عوام زدگی و بیمار و منحرف، دردمند می شود.
آری این انسان جدید وارد شده به عید فطر، مثلاً:

احتکار را نمی پسندد پس خود احتکار نمی کند واجازه نمی دهد در میان امّتش احتکار کنند، احتکاری که مورد قبول او نیست، به احتکار کالا و نیازمندی های مادی مردم محدود نمی شود، بلکه او با احتکار علم، احتکار مقام، و حتی احتکار دین هم به شدت مخالفت می ورزد.
همچنین این انسان تازه تولد یافته با اختلاس و تبعیض به شدت مخالف است و هرگز این ها را نمی پسندد. انحراف وکج روی و الحاد و بی مبالاتی انسان را قبول ندارد و برای درمان آن تلاش می کند،
»تلاش دائمی برای درمان مشکلات اجتماعی
»تلاش برای احقاق حقوق طبقات محروم
»کوشش مستمر برای ارتقای سطح زندگی اقشار محروم
» و تلاشی که از فعالیت اجتماعی وسیله ای برای خدمت به انسان می سازد و وسیله ای برای عبادت خدا که خدا را می توان با خدمت به بندگانش نیز عبادت کرد.
آری انسان متولد یافته از بطن عید فطر به موفقیت باور دارد و مردم حتی منحرفان را دوست می دارد و برای درمان آنان با قلبی دردمند اما امید وار تلاش می کند، او به دیدار نسل “گم کرده ی راه”، می شتابد، پس “تولد” این انسان جدید مبارک باشد.