سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

عید قربان، عید خودفراموشی!!

image_pdfimage_print

عید قربان، عید از خود رستن و بخدا پیوستن، عید رهایی از تعلقات و تعیّنات، رهایی از اسارت مال و مقام و منال و مقام و مکنت و قدرت، روز مبارزه با “نفس” دشمن ترین دشمن ها «اعدی عدُوَّک نفسکَ الّتی بینَ جَنبیک»، روز خود فراموشی بعد از خودیابی در عرفه، قربان تمرین اطاعت از امام و نصرت امام در رسیدن به مقام توحیدی، روز استخراج ومنشهای مکنون ابراهیمی و اسماعیلی، روز تثبیت عبودیت و تلاش در بقای نام نیک با تبعیت، روز قربانی شدن در راه امامت و ولایت…
هرچیزی که انسان بوسیله آن مقرب درگاه الهی شود، در معارف، قربان نام دارد«الصَّلاهُ قُربانَ کُلِّ تقی» «نماز وسیله تقرب متقیان است»؛ و با این معنی هر عبادتی به قصد قربت باشد، قربان است و مبارک!
به نسبت موفقیت درتقرّب بخدا، نصرتی بر انسان حاصل می شود که با شیطان درونی و بیرونی مبارزه کرده و عبودیت و انقیاد و اطاعت خود را چون حضرت ابراهیم واسماعیل(علیهما السلام)، به نمایش می گزارد، و باید گفت تمام راهها جز ابراهیمی زیستن بیراهه است که فقط اینگونه زیستن فتح قله تقرب است، اگر در آنروز چاقوی باصلابت ابراهیم(ع) نتوانست گردن با لطافت فرزندش را ببرّد، امّا عبودیت و تقربّش را به اوج رساند و آنچه بر قلب پدر شدنی بود شد، و آنچه بریدنی بود، برید، وصداقت در بندگی در وجود آن دو بزرگوار هویدا گشت. ابراهیم با تسلیم و بندگی خدا خلیل الله شد و اسماعیل با تبعیت و اطاعت از ولی خدا ذبیح الله.
امروز قربان یعنی:
چاقو زیر گلوی حرص و طمع نهادن…
خون بخل ریختن …
ریا را در صحنه رقابت با اخلاص مقهور ساختن…
ابعاد ابراهیمی را در درون کشف کردن…
اطاعت از امام را بر مصلحت خود برگزیدن…
ناصر و خادم امام گشتن…
و پا روی “خود” گذاشتن و ولایی گشتن و خدایی شدن…
«این عید بزرگ بر رهروان مسیر ولایت و امامت مبارک»