سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غدیر، غلبه سپیدی بر تیرگی

image_pdfimage_print

در گذر عمر و لحظه های تاریکی، هر از گاهی روزهای روشنی بر وجود لحظه های تاریک غلبه می کند و لحظه های عدمی را به لحظه های ابدی و ماندگار تبدیل می کند. که یکی از این روزهای سپید و روشن، روز مبارک”غدیر” است.
در اسلام هرنامی که بر روزی از روزهای خدا نهاده شده دارای بار و مفهوم خاصی است که قصد دارد عظمت و شرافت این روزها را به مردم بازگو کند.
روز مقدس “غدیر” به دلیل عظمت و ویژگی خاص خود، نامهای مختلف و پر محتوایی بر خود گرفته که هر یک از آنها دریچه ای از غدیر بر جستجوگران اسرار غدیر می گشاید.
از اینرو گذری بر اسمهای غدیر، صحنه ای نسبتا شفاف را از آن واقعه عظیم، در دلها نمایان می کند. اکنون با این نیت، به چند اسم از اسامی غدیر که از روایتها اقتباس گردیده، اشاره می شود:
o عید الله اکبر(بزرگترین عید خدا)
o یوم تمام النعمه(روز اتمام نعمت)
o یوم الفصل( روز جدایی حق از باطل)
o یوم الدلیل علی الرواد (روز رهنمونی به رهنمایان)
o یوم القیام (روز بپا خاستن)
o یوم السرور (روز شادمانی)
o یوم مرغمه الشیطان (روز زبونی شیطان)
o یوم الایضاح عن المقام الصراح ( روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب (امام)
o یوم الکرامه (روز کرامت)
o یومُ الشکر (روز شکرگزاری)
o یوم محنه العباد (روز امتحان بندگان)
o یوم کمال الدین (روز کمال دین)