سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غدیری بودن یعنی تبدیل تجسّس به تحسّس (تبدیل ج به ح)

image_pdfimage_print

تجسس با تحسس فقط در یک “نقطه” تفاوت داشته ولی در معنا کاملا متفاوت و متضاد هم بوده و یکی از رذایل اخلاقی و دیگری از فضایل اخلاقی است . یکی نابود کننده اعتماد و امنیت و دیگری باعث امنیت و اعتماد است.
تجسس از رذایل اخلاقی است و به معنی نگاه کردن از سر کنجکاوی برای شناسایی دیگران و تفتیش اسرار و امور مخفی مؤمنان می باشد.
ضمنا این لغت برای جستجو در امور پنهانی و بدیها و نقاط ضعف دیگران بکار می رود ؛ کسی که چنین کاری را انجام می دهد در اصطلاح جاسوس نامیده می شود.
تحسس بر خلاف تجسّس، کَند و کاو در امور خیر و خوب آنها و نشر و بیان آنها می باشد و با تحسس انسان به برادر دینی خود نزدیکتر شده و همدلی و همکاری و انسجام بیشتری در جامعه حکمفرما می شود.
پس با این وصف غدیریان باید نقطه تجسس را سریعاً حذف کرده و به وادی نورانی تحسس وارد شوند و با تحسس شیرینی و حلاوت امنیت و سعادت ، آرامش و آسایش را دریابند.