سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

غربال در آخرالزمان (۳)

image_pdfimage_print

موضوع بسیار مهم و نگران کننده…
چنانچه بیان شد در روایات متعددی امر خطرناک «غربال در آخرالزمان» هشدار داده شده است و نیز در روایات و آیات گروه های ۱۰ گانه‌ای که در این غربال ریزش خواهند شد، مشخص شده است که جزو مردودین بوده و مورد غضب پرودگار قرار خواهند گرفت.


در مطلب قبلی به ۵ گروه اشاره گردید، و‌ در این مجال ۵ گروه دیگر، ذکر می شود:
⁦۶️⃣⁩گروه ششم: گروه شکاکین، مرتابین، مرددین و مترددین می‌باشند.
شک و تردید آیا درست است؟!
مرتاب و شکاک کیانند؟!
فرق شک و ریب چیست؟!
شک زمانی صحیح و مطلوب است که ریشه اش عطش آموختن باشد، اما شک نامطلوب ریشه اش مراء و جدل است.
در سوره کهف ۵۳ و ۵۴ حقیقت تلخی بیان می‌شود «…کانت الانسان اکثر شیئا جدلا»، از نشانه های «ریب» جدل است.
مراء قلب را مریض می کند، که در این حالت انسان قصد دارد دیگری را تخریب کند.
مراء چیست؟ تردید در شک، که بکنم یا نکنم؟!
«جدال احسن» بحث کردن برای به حقیقت رسیدن، «مراء» بحث از روی شهوت و غضب می‌باشد.
اما تفاوت شک و ریب این است که شک، همراه با ترس، «ریب» است؛ و شک همراه با تهمت، «مرتاب» است.

نشانه ی افراد شکاک این است که مراء را دوست دارند، و این ویژگی تخم کینه و عداوت را در دلهاشان می کارد.

⁦۷️⃣⁩ گروه هفتم: معارین می باشند:
«الهی و لا تجعلنی من المعارین»
اینها همان کسانی هستند که ایمانشان عاریتی است.

روایات زیادی در این رابطه وجود دارد. اما آیا می توان دانست که ایمانمان عاریتی است یا مستقر؟!
یک نشانه ی مهم این گروه این است که قول و فعلش منطبق برهم نمی‌باشد، بعبارتی فردی که قول و فعلش یکی نباشد مؤمن معاری است.

⁦۸️⃣⁩ گروه هشتم: گروه غالین‌ می‌باشند. این گروه معتقد هستند که با شناخت امام، احکام از انسان ساقط می شود. و وجوب عمل به احکام از میان برداشته می‌شود، همان ها که معتقدند: «علی دارم چه غم دارم …».
این افراد هم امام را دوست دارند هم مرتکب رذایل اخلاقی می شوند.
شفاعت امام را چراغ سبزی تعریف می کنند که به وسیلهٔ آن هر محدوده‌ای وارد می شوند. اولین و آخرین گروهی که دستور داده شد آنها را بکشند، گروه غالین‌ هستند.

⁦۹️⃣⁩ گروه نهم: مستسلمین: از روی ناعلاجی امام را دوست دارند، مستسلم همان مسلمانان ابوسفیان خصلتی هستند.

🔟 گروه دهم: گروه کاذبین
اینان از شدت علاقه و محبت به امام، به این گروهها مبتلا می شوند، و به دروغ در رابطه با مکان زندگی امام و یا زمان ظهور حضرت مطالبی به کذب بیان می کنند، که درباره این گروه ها حضرت چنین امر فرموده: «کذب الوقاتون».

حال لازمه ی مبری شدن و دوری گزیدن از این گروه ها چیست؟
پاسخ این است که اگر انسان در داشتن «تولی و تبرّی» این دو امر مهم در دین، تلاش کند و موفق باشد، از افتادن به گروه های دهگانه غربال، در امان خواهند بود.
تولی و تبری موضوعی است که به همه ی اعمال انسان جهت داده و سبک زندگی مهدوی را برای انسان رقم می‌زند.