سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فاطمه مظلوم‌ دیروز و امروز

image_pdfimage_print

چه غم بزرگی است که بزرگترین غم حضرت زهرا(س) را “مسمار در” “سقط محسن” یا “توهین اهانت” و “غصب فدک” فرض کرد و چنین جلوه داد، چنین کاری امروز، بی شک مظلومیت دوم برای آن بزرگوار است.

اعتراض به غصب فدک سمبل احیا و طلب حقوق و عدالت اجتماعی است؛ اما اگر عمیق بیان نشود و اینها ذکر و ورد مجالس فاطمیه و موضوع روضه فاطمی باشد، باید اذعان نمود که فاطمه نشناسی در طول تاریخ بر فاطمه شناسی غلبه داشته است و همگی ما اگرچه در عزایش می گرییم، در مظلومیت ایشان سهیم هستیم.
شخصیتی که خنده و گریه و اعتراض و قهر و آشتی و شهادتش برای خداست، و ظرف اراده و رضایت و غضب خدا لحاظ شده را نباید با ظرفیت های افراد عادی قیاس و سپس در آن مقیاس توصیف نمود.
برای بانویی مثل حضرت زهرا(س) سقف شخصیتی تعریف نشده است، و دنیا در نظر ایشان متاعی نبود، بلکه این دنیاست که بخاطر وجود گرانبهای ایشان خلق شده است.
درد حضرت زهرا(س)
»حاکمیت عدالت
»بازگشت انسانها به فطرت پاک
» رشد عقلانیت
» و افزایش ظرفیت روحی بشر بود.
درد حضرت درد ظالمان و منافقانی بود که در کسوت دین بر مردم عوام سوار شده و آنها را در راستای منافع خود به کار می گرفتند.
درد حضرت زهرا(س) آزادی بشر از طوق تکبر و خودخواهی و ذلّت بود.
درد ایشان مهجوریت قرآن بود که ۲۳ سال پدر بزرگوارش بخاطر این کلام آسمانی از مردم کج فهم، طعنه ها و سرزنشها و تمسخرها دیده بود.
درد فاطمه مردان منافق صفت و بزدلان و ترسویانی بود که حضرتش به دندان زده و همه آنها را دور انداخته بود.
دردش زنانی بود که هریک به بهانه ای زهرا (س) را تنها گذارده و به نصرت خواهیش پاسخی ندادند.
و امروز هم اگر بشریت بزرگترین دغدغه اش شهرت و قدرت و تجمل و ریاست و مدپرستی باشد، فقط به فاطمهٔ بین در و دیوار نیاز دارند، نه به فاطمه ای که کوثر در حقش نازل شده است و آن بزرگواران هم هیچگاه بدون طلب و درخواست، انسان را وادار به کاری نمی کنند، چنانچه حضرت در آخر خطبه هایشان فرمودند:
«…انلزمکموها و انتم لها کارهون».
و این چنین فاطمه هرسال توسط فاطمه دوستان، مظلومیتش افزایش خواهد یافت و دردش را فقط حضرت حجت به دوش خواهد کشید و زمان انتقام به تأخیر خواهد افتاد.