سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فانتزی بنام حسادت!!!!

image_pdfimage_print

دربرخی ادبیاتها، گفته شده اگر کسی حسادت نداشته باشد، از نگاه انسانی، فردی مشکل دار محسوب می شود، از دوران کودکی این حس وجود داشته و همه افراد با این حس بزرگ میشوند. پس طبق این ادبیات، بایست حسادت کرد و گیر داد و از حسادت در مراحل بالاتر، بعنوان ابزار عشقی استفاده نمود.

آنهایی که ادعا می کنند تا بحال عشق را تجربه نکرده اند، با ناراحتی میتوان از آنها پذیرفت، اما اگر بگویند حسادت خیر، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. از یک سو میتوان این ادبیات را در مقاطعی بعنوان ارزش فرا دینی قبول کرد، چراکه اصولا حسودها آدمهایی هستند حساس و بادقت و عاشق جزئیات و علاقمند به اطلاعات و گاهی اوقات شاعران و نویسندگانی که  ماهر هم نباشند، آماتور نیستند.

حال آیا میتوان به حسادت نگاه مثبت داشت؟

بله، در ادبیات لاتین، این کلمه هیچ  بار منفی نداشته و بمعنای علاقه و احساس زیاد است، که زمانی اتفاق می افتد که دو کس شباهت بسیاری نسبت به هم داشته باشند و در موقعیت بسیار نزدیک بهم قرار گیرند، مثلا من نوعی به کاترین اشتون هیچ حسادتی نخواهم کرد، چون او در کشور خویش با شیوه خود زندگی کرده و حتی با من هم زبان نیست، اما بیشک دردبستان و خانه سر یک کیف یا مدادتراش چطور حال دو فرزند یا دو دانش آموز، زیر و رو می شود.

ادبیات عاشقی بدون حسادت، شاید چنان لذت و شوقی برای خواننده نداشته باشد، چون دراین ادبیات عشق خالص بدون رگه های حسادت بی مفهوم است و مجازی .حسادت زنانه نمونه ای ازاین حسادتهاست که در داستانها و فیلمها، رفتارش  را با جزئیات فوق العاده ای به تصویر می کشند، و بیننده و خواننده هم به شدت با اوج احساسات با نقش اول داستان همراهی میکند، و در این عالم که شاید نه دیده و نه تجربه کرده، مرتبا از رقیب خود تصویرسازی کرده و غمگین شده ومظلوم  نمایی می کند و دچارگریه بی امان می شود.

 خلاقیت افراد حسود که نوعی فانتزی آنها محسوب می شود،  هیجان زندگی و پر و بال دادن به جریانات آن را پر رنگ از زندگی دیگران نشان می دهد،  هر چه حسودتر فانتزی تر، و جزئیات و تصویرسازیها و شورها بیشتر. در این ادبیات همسرزندگی باید زنی  باشد که شوهر را آزار دهد و این آزار، نیاز مرد است. در چنین حالتی زن جذاب تر است و عاشق تر جلوه می کند، اگر چه «حسود هرگز نیاسود»، اما در ادبیات حسادتِ فانتزی، آسودگی و علاقمندی از نوع هر چه تو میخواهی“، عدم فرض می شود و نگاهها بچشم معیوب می نگرند واگر از او بد جنسی نبینند؛ بدجنس حسابش می کنند…غافل از اینکه این هم از جمله مفاهیمی است که در موردش بد فهمی صورت گرفته…

حسادتِ فانتزی موضوعی نیست که ارزش بیشتر پرداخت کردن داشته باشد، پس به این حدّش، آیا نظر مخالفی است؟!…