سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فراغت و خطر تعطیلی فکر

image_pdfimage_print

تفکر قدرتی است که موجب تمایز انسان با سایر مخلوقات شده و انسانیت انسان با آن روشن می گردد. دعوت به تفکر و نقش آن در سعادت انسان یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه در برنامه انبیائ و شریعتهای آسمانی است.

بطوریکه در آیات بسیاری از کتاب آسمانی قرآن به آن تاکید شده است«اولم یتفکّروا فی انفسهم»، و حتی در روایات ساعتی تفکر از عبادت سالیان افضل معرفی شده است: قال رسول¬الله(ص(: «فکر ساعه خیر من عباده سنه».

پس بی شک تنها راه رسیدن انسان به مراتب متعالی و رشد و پیشرفت مادی و معنوی در سایه تفکر می باشد، و به همین دلیل بشریت درهر زمان که درمعرض پرتو انوار تفکر قرار گرفته موفقیتهای قابل توجهی بدست آورده و هرگاه در تعطیلی و انحطاط این قدرت گرفتار شده، سقوط غیر قابل جبرانی نموده است.
اما آنچه در این مطلب مورد تامل می باشد دقت در اموری است که انسان را به لافکری می کشاند و یافتن مواردی مفید جهت تفکر انسان است تا این قوه او را به سبیل سلامت برساند؛ زیرا چنانچه بیان گردید توسط این قوه انسان به تحولی عظیم دست می یابد و اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی انسان بجا می گزارد. خلق اندیشه های هدفمند و امید افزا میتواند حربه ای محکم در برابر دنیایی باشد که سعی بر تعطیلی این جریان دارد. امروز شاهد برنامه های متنوعی برای خاموش و تعطیل کردن فکر و به تبع آن رکود حیات انسان، می باشیم. پس نباید از صنعتهای متنوعی که در این راستا برای مردن انسان در عیش و لذات مورد استفاده قرار می گیرد غافل شد.
سرگرمیهای مخرب، از قبیل موبایل و تب لت و شبکه های مختلف ارتباطی مجازی، در کنار مفیدبودنشان اگر بصورت تفریحهای ناسالم، مورد توجه قرار گیرد، مردم مخصوصا قشر جوان را به سمت بیخبری سوق داده و فکر را از پرداخت به امور لازمش باز میدارد. زیرا سرگرمی فرصت برای اندیشیدن را از انسان می ستاند و فکر را به سیر در زمان حال آنهم حال خوشی و بی فکری معطوف می کند.
جوانان عزیز باید توجه داشته باشند که اوقات فراغت در این میان برای پیشبرد اهداف دشمن بسیار زمان مناسبی است چراکه در زمان اشتغال، فکر در تجزیه و تحلیل و قبول و رد مسائل آمادگی لازم را دارد و کمتر در معرض آسیب قرار میگیرد، اما در حالت فراغت پذیرش هر برنامه ای آسانتر است. مخصوصا برنامه هایی که از جذبه های فوق العاده ای برخورداند و نکته قابل توجه در این راستا اینکه برخی عوامل درونی قبیل غرایز و نیازها در پذیرش دعوت به لافکری نقش دارند و زمینه سازی می کنند.
باتوجه به مطالب فوق جهت امان ماندن این قوه از آسیبهای روزگار و برنامه پردازان سقوط بشریت،چند راهکار اساسی وجود دارد:
 مقایسه خود با سایرمخلوقات
 تفکر در استعدادها
 شناخت نیازها و برطرف نمودن اصولی آنها
 برنامه ریزی و ترک عادات زندگی
این موارد در مرحله نخست می تواند انسان را از کشیده شدن به لافکری و سطحی اندیشی بازداشته و از آفات و آسیبهای این طرفند و توطئه دشمن محفوظ دارد. که با گذراندان این مراحل، فکر خود برای رشد و پیشرفت انسان، مرورگری کرده و قطعا راههایی برای کمالش می یابد که در این زمینه بکار بندی عوامل رشد تفکر و عوامل موثر در ادراک خوبیها و بدیها باید مد نظر قرار گیرد.
سخن را با ذکر کلامی از امیرالمومنین علی(ع) به پایان میبریم، ایشان فرمودند:

«دوائک فیک و لا تبصر و دائک منک و لا تشعرُ،أتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالَمُ الأکبر»

«درمان در خود توست ولی تو بصیرت ندازی و درد از خودت است ولی تو نمی فهمی،آیا تو گمان می کنی یک انسان کوچکی هستی ؟ در حالی که در تو دنیای بزرگی نهفته ای».