سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فرعون های جدید

image_pdfimage_print

یکی از اساسی ترین مشکلات انسان از بدو خلقت، اسارت در زندان های مختلف و به غل و زنجیر کشیده شدن قلب و فکر و احساسش می باشد و اینکه یکی از فلسفه ی بعثت انبیاء و نصب اولیاء،گشودن غل و زنجیر می باشد، دقیقاً به دلیل همین اسارت بشر در دنیاست.
آزادی در مقابل اسارت مطرح می گردد، اما نه آزادی محدودی که امروزه همه جا سخن از آن و مدل های پایه ریزی شده برای رسیدن به آن آزادی است؛ معنای اصلی و حقیقی آزادی، آزادی انسان از انواع و اقسام زندان ها و قید و بندهای فردی و اجتماعی است که مانع از رشد و رسیدن او به کمال می گردد. چرا که اگر از آزادی معنای محدود همان” آزادی عمل” قصد بود، عمده مشکلات جامعه بشری حل و فصل می شد. اسارت مدرنی که بشر امروز گرفتار آن شده و به وسیله ی فرعون های جدید استعمار می شود، اسارت فکر و احساس و اندیشه است. فرعونیان امروز برخلاف فرعون قدیم به جای استفاده از غل و زنجیر فولادین، از ابزارهای جدید و جنگ روانی بهره جسته و انسان ها را به زنجیر می کشند. آنها ابتدا با مطرح کردن “آزادی به معنای آزادی عمل” انسانها را به بی قیدی کشانده و سپس با مهارت هایی که در مدیریت افکار و احساس دارند، آنها را به بند کشیده و به هرسو که مطابق اهداف شومشان است می کشانند.

 
نباید از این نکته غافل بود که انسان فطرتاً طالب مولایی برای ستودن و اطاعت و فرمانبری و هدایت خواهی است، اگر دیده می شود امروز بیشتر افراد به سمت مجالس انحرافی و گروهک های مختلف کشیده می شوند و تابع مطلق آنها می گردند، به دلیل وجود این حس در درونشان است که متاسفانه زر و زور و تزویر و حیله های مختلف فرعونیان نیز به کمکشان شتافته و آنها را از مولای اصلی خود دور کرده و ازمسیر ایمان خارج می سازند.

 
لذا “اسارت” عامل سقوط و استعمار انسان و در مقابل، یکی از راه های رسیدن به سرمنزل هدایت و سعادتمندی، “رهایی از اسارتهاست” و این آزادی یکی از استراتژی های حضرت در دوران ظهور است. آن بزرگوار، انسان ها را با اجبار و اکراه به سمت دین و ایمان نمی کشاند، بلکه تنها با نجات و رهایی از زندان ها، آنها را به انتخاب فرا خواهد خواند و انسان اختیاراً راه خود را انتخاب خواهد کرد. لذا در روایات آمده است که در زمان ظهور ممکن است کفر و بدی باشد اما زمینه، برای بدی کردن به دیگران و ظلم به آنها کاملاً برچیده خواهد شد.

 
یکی از شرط های اصلی ظهور اعتراض به وضعیت زمانه و بردن ناله و فریاد استغاثه و یا غیاث المستغیثین به درب مهدی فاطمه(ص) می باشد که با هزاران تأسف این ناله به جاهای دیگر برده می شود و افراد سودجو و فرعون صفت و مدعیان آزادی او را اسیر و بنده ی خود کرده و آنچه را نباید، بر سر این بشر از امام دور افتاده و راه گم کرده می آورند.

 

پس چه زیباست که امروز انسان خود را در مسیر آن امامی قرار دهد که زیباترین اتفاقات با او به وقوع بپیوندد و این مسیر محقق نیست جز با فریاد استغاثه، تقویت ارتباط با امام، انس و معیت با آن بزرگوار و یاری و خدمت به آن وجود شریف .

انشاءاللهَ