سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

فصل هم عهدی

image_pdfimage_print

ابدیت بخشیدن به نهضت عظیم حسینی و ماندگار نمودن آن با تحمل و گذراندن سخت ترین شرایط ممکن بدست توانای حضرت زینب(س) اتفاق افتاد و با ایجاد انقلاب ها و نهضت های بعداز عاشورا و اربعین آنها راجهت داد و با فهماندن طرف مبارزه و نوع مبارزه، پایان همه جریانات سخت و اتفاقات تلخ و طاقت فرسا، به فرجامی نیک وصل شد.
بی شک همه این رویدادها درسی مهم برای بشریت در رویارویی با حوادثی است که کار زینبی را طلب می کند، باید توجه داشت که همگام و همراه بودن با امام حسین(ع) تمامی بایدها را برای حضرت زینب ممکن ساخت به نحوی که لحظه ای درایفای رسالت خطیرش احساس عجز و ناتوانی ننمود.

زینب گونه بودن در جامعه فعلی به ظاهر سخت بنظر می رسد، امروز هرآنکس که دغدغه زینبی داشته و قصد جهاد فرهنگی دارد، عملا باید برای سه جبهه متفاوت خود را تجهیز نماید که یکی از دیگری مهمتر و سختتر و حساس تر است؛جبهه ضد دینی خارجی و تهاجمی که مبارزه در این جبهه آسانتر از دو جبهه دیگر است؛ جبهه دیگر جبهه خودیها و افرادی با ظاهری نیکو وباطنی پلید که گویا نقش خوارج را برعهده دارند، همان گروهی که خود نیز فریب اعمال ریاکارانه و نفاق گونه خویش را خورده و ضربه های عمیقی بر دین می زنند و مبارزه و جهاد در این جبهه بسیار سختتر می باشد و هزینه های مختلف در این مبارزه باید پرداخت نمود، دشمن در این جبهه حتی تا پای آبرو و حیثیت راه دارد و جلو می آید و مبارز غیور در این جبهه باید خود را برای هرگونه تهاجم و توطئه ای آماده کند تا هیچ حربه ای نتواند او را از پا اندازد، اما جبهه سوم جبهه نفس و شیطان است که تا پیروزی در این جبهه حاصل نشود، موفقیتی در دو جبهه دیگر یعنی مبارزه با دشمن داخلی و سپس بیگانه اتفاق نخواهد افتاد.
 عمل به علم و مراقبت از اعمال
 رسیدگی روزانه به اعمال و سنجش و خودارزیابی
 حفظ عفت و عزت
سلاح لازم برای جبهه سوم و مبارزه با نفس و شیطان است؛
 فهم درست
 هوشیاری و ذکاوت
 درک موقعیت ها
 انتخاب بهترین و مهمترین کارها
 داشتن موضع مشخص درموقعیتها
 عدم وابستگی و تعصب
 روی آوری ضروری به تعلقات و آسایش و لذات
 عدم فرار از صدمات و آسیبهای ناشی از این رویکرد
 و ایستادن پای تمام اعتقادات و اقدامات، بخاطر هدف مقدس
سلاح لازم برای مبارزه در جبهه دوم؛
 و تلاش و اجتهاد در عقاید و اصول دین و تفقه و تفکر لازم در معارف دینی و پدیده های پیرامون و حفظ هسته دین و با پوسته ای نو و هماهنگ با ارزشهای دینی و شناخت افکار مخالف دینی سلاح لازم برای مبارزه با دشمن خارجی در جبهه اول است؛
باشد که رهرو زینب(س) در حفظ و پاسداری از دین گردیم و در راه هموار نمودن بیابان پر سنگلاخ غیبت برای رسیدن به مدینه فاضله و طیبه و تنفس دردولت کریمه نقشی مهم و بی بدیل ایفا نمائیم.
«نسألک اللهم أن توفیقنا لما تحب و نرضی»