سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

لحظات پرخطر(توصیه های ایمنی را جدی بگیریم)

image_pdfimage_print

بسیاری از مردم از واژه “خطر” در مواردی استفاده می کنند که ظاهر فیزیکی افراد در معرض آسیب دیدگی باشد. و بعبارت دیگر خطر را زمانی حس می کنند که بدنشان در معرض صدمه و آسیب باشد. بنابراین از لحظات پرخطری چون رانندگی با سرعت غیرمجاز، شنا در جاهای پر عمق، ارتفاع، حریق، تاریکی و… گریزان بوده و واهمه دارند و خود و فرزندان و اطرافیان را توصیه به مراقبت و محافظت از جان خود می نمایند و تا حد امکان توصیه های ایمنی را جدی می گیرند. اما بیشتر مردم از خطرهای بزرگی که روح و روان آنها را تهدید می کند نگرانی چندانی نداشته و مراقبتهای لازم را به عمل نمی آورند. لحظاتی که داخل شدن و تنفس کردن در آن، در افزایش و کاهش ایمان انسان تاثیر بسزایی داشته و در صورت عدم مراقبت ممکن است زمینه ساز افتادن انسان به وادی خطا و معصیت شوند؛ لحظاتی چون:

عدم مشورت و خودرأیی و خود محوری در برنامه های مهم زندگی = وارد شدن به لحظه پرخطر
ساکت نشستن در هنگام غیبت و بازی با عِرض و آبروی مردم = وارد شدن به لحظه پرخطر
نداشتن مهارت در«نه»، «نمیدانم» و «نمی توانم» گفتنها = وارد شدن به لحظه پرخطر
امروز و فردا کردن در تغییر روش و خرق عادات =وارد شدن به لحظه پرخطر
افراط در خنده و گپ و گفتگوهای دوستانه یا فامیلی = وارد شدن به لحظه پرخطر
بی برنامگی در دیدارهای دوستانه و فامیلی= وارد شدن به لحظه پرخطر
پرورش دادن به فکرهای باطل و لغو = وارد شدن به لحظه پرخطر
امروز و فردا کردن در کارخیر= وارد شدن به لحظه پرخطر
پرخوری و پرخوابی و پرگویی = وارد شدن به لحظه پرخطر
گشت زنیهای بی هدف اینترنتی = وارد شدن به لحظه پرخطر
عدم توجه به حقوق در ضمّه = وارد شدن به لحظه پرخطر
تجسس در زندگی دیگران= وارد شدن به لحظه پرخطر
خریدهای غیر ضروری = وارد شدن به لحظه پرخطر
همرنگ شدن با جماعت = وارد شدن به لحظه پرخطر
نقل قولهای تحقیق نشده = وارد شدن به لحظه پرخطر

باید به یاد داشت که ظریف بودن و تنوع آسیب ها از این حیث، ممکن است مانع تشخیص خطرها شود. این ندای آسمانی را باید به خاطر سپرد که خداوند در قرآن فرموده: «انّا خَلَقْنَا الإنْسانَ فی اَحْسَنِ تَقْویم»، «فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الْخالِقین» که تو ای انسان احسن خلقت هستی و در احسن تقویم خلق شده ای، پس بدنبال احسن عمل باش و خود را از لحظات خطر مصون بدار که «الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاهَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلا…».
                      …………………توصیه های ایمنی را واقعا جدی بگیریم…………………