سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

لهویّات عاشورا (۱)

image_pdfimage_print

الا که صاحب عزای تمام غم هایی
تو را طلب کند این دیده های دریایی
کجا سیاه به تن کرده ای غریبانه
کجا به سینه ی خود می زنی به تنهایی
……….

زندگی انسان بر اساس مفاهیم و باورهای دینی و اصول فرادینی، کاملاً لحظه ای است و تمامی حرکات و رفتارها و عمل و عکس العمل ها، زاییدهٔ انتخابات لحظه ای انسان است، که اگر بر اساس اولویت باشد، مهر موفقیت خواهد خورد و اگر غیر اولویت باشد مهر لهویات به آن زده و خسارت در پی خواهد داشت.


تاکنون در دلایل ایجاد بزرگترین جنایت و اعظم مصیبت تاریخ یعنی عاشورای ۶۱ هجری، سخن ها و مباحث بسیاری شده است، اما واقعاً دلیلش چه بود و چه باعث به وجود آمدن چنین اتفاق و حادثه ی فجیع شد، از یک منظر دیگر هم می توان تحلیل نمود، و آن بحث “لهویات” و “اهل لهو” است. بدین ترتیب که در عاشورا دو گروه در مقابل هم قرار گرفتند:
۱_اهل اولویت
۲_ اهل لهو و لهویات
باید توجه کرد که اگر عاشورا “حسین (ع)” را شناختن و هویت حسینی و مرام حسینی یافتن است، لازم است تا گروه مقابل و ضد حسینی هم شناسایی شوند.
“لهو” به معنای ترک اولویت است، لذا اگر کار اولویت دار ترک شود و کار غیر اولویت دار انتخاب شود، اگر آن کار، خواندن قرآن، و یا عمل حجّ، یا شرکت در مراسم عزاداری هم باشد، لهو محسوب می شود.

“اولویت” عملی است که جبرانش محال باشد. و شناخت اولویت یعنی شناخت وظیفه بر اساس سه عنصر زمان، مکان، نقش.
لذا می توان گفت آنانکه اولویت ها را ترک کردند، امام را در کربلا به قتل رساندند.
اصحاب امام و شهدای کربلا همگی اهل تشخیص و عمل به اولویت بودند، و برعکس جبهه ی مقابل، اهل لهویات و کارهای بیهوده، (اما ظاهراً دینی).
و نکته ی مهم اینکه، تزاحم و تضادّ این دو مقوله، در مباحث دینی که سرنوشت سازترین مباحث است، و در اشخاص دینی، بیشترین بروز و ظهور را دارد.

آری اگر انسان خداشناس در کاری نتواند مبنای عملش را اولویت قرار دهد و اهم و مهم، خوب و خوبتر و بد و بدتر را ازهم بازنشناسد و نتواند تفکیک و سپس انتخاب کند، امام معصوم (ع) را هم به قتلگاه می کشاند.
از تبعات و اثرات بی توجهی به این امر مهم یعنی عدم تشخیص و عمل به اولویت، به وجود آمدن سه پدیده در فکر و قلب و عمل انسان است:
۱_ اگر اولویت ترک شود، هوا و هوس میدان داری خواهند نمود.
۲_ اگر اولویت ترک شود تلقین و القاء کارهای لهوی انجام خواهد یافت.
۳_ اگر اولویت ترک شود، با قاعده “استحسان” _ که همان توجیه شرعی هوا و هوس است_ به اعمال لهوی صورت و وجهه ی شرعی بخشیده خواهد شد.
که هر سه عامل نگونبختی و به شقاوت کشیده شدن انسان است.
اما مباحثی از قبیل:
۱_ عوامل تشخیص اولویت
۲_ آیا بعد تشخیص داده شود حتما انتخاب اولویت دار صورت می گیرد یا تعمداً هم به سراغ غیر اولویت ها رفته می شود؟
۳_ علل انتخاب کار غیر اولویت دار
۴_ اثرات و پیامدهای انتخاب لهویات
۵_ و متدهای تشخیص اولویت و لهو،
عناوینی است که در مطالب بعدی پرداخت خواهد شد.

برگرفته از سخنرانی برنامه هیئت مشتاقان ظهور_ محرم ۹۶