سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماهیت بعثت حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ( از منظرآیات آغازین سوره علق)

image_pdfimage_print

بعثت حضرت محمد ( صلی الله علیه و آله) از خواندن نام و اسم” ربّ ” خداوند آغاز شد، خدایی که خلق کرد و انسان را ازخون بسته آفرید .

جبرئیل اعلام کرد که ای رسول ، کرامت پروردگارت را بخوان . خدایی که علم نوشتن با قلم را آموخت و به انسان آنچه را نمی دانست تعلیم داد.

سه نکته برداشت شده از آیات بمناسبت سه روز باقیمانده از ماه رجب؛

  • خداوند خواندنی است؛ باید خدا را با نامهایش خواند و بایستی گفت؛

خداوند چه می کند؟

چه چیز پرورش می دهد؟

خداوند با من چه می کند؟

 آیا می توان با خدا مناجات و منادات داشت؟

 آیا می شود با او حرف زد و سفره دل را برای او باز کرد؟

باید به حرف زدن به او امید و اعتماد داشت و وحشت و اضطراب را از خود برطرف نمود.

  • خدا کریم است و کرامت را در وجود انسان به ودیعه نهاده است،انسان نیز می بایست این گوهر عظیم را که نشانه خلیفه اللهی است، همواره پاسدار باشد.

کرامت =  آزادگی و حریّت  +  قدرت انتخاب +  آگاهی

  • قلم و نوشتن از آثار کرامت و نردبان کمال است . مکتب اسلام با فرهنگ نوشتار محور و مکتوب از دیگر مکاتب برجسته گردیده و یکی از رموز جاودانگی آیین اسلام در همین امر نهفته است.

فرهنگ مکتوب باعث تفکر و خلاقیت آدمی بوده و روح انسان را صفا و صیقل می دهد. مطالعه که از عوارض بسیار مطلوب فرهنگ مکتوب است، قدرت اندیشه ، تأمل ، بازنگری، بازبینی ، درک و دریافت هرچه بیشتر مفاهیم را در انسان افزایش می دهد.

متأسفانه اینک از فرهنگ مکتوب به فرهنگ شفاهی روی آورده و از دستآورد بعثت گریزان شده ایم.

امید است همزمان با عید مبعث بازگشت به بعثت نموده و نوشتار محور باشیم، انشاءالله .