سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماهیت جوانی

image_pdfimage_print

جوانی چیست؟ مفیدترین و پرانرژی ترین مقطع عمر انسان است…
جوانی چیست؟ جوانی عرصه انتخابها، خودباوریها، حماسه سازیها، غرور و سرکشیهاست…
جوانی چیست؟ دوره قلیان احساسات و عشقهاست…
جوانی چیست؟ جوانی مثل یک گل یکبار در عمر شکفته میگردد…
جوانی چیست؟ جوانی دوره بالندگی و شکوفایی استعدادهای وجودی درزندگی است …

جوانی چیست؟ دورانی است که هیچ دوره ای به اندازه آن اهمیت ندارد…
جوانی چیست؟ جوانی جریان یافتن چشمه آرزوها و آرمانهای زندگی است…
جوانی چیست؟ جوانی دوره ای است که سالخوردگان حسرت آنرا میخورند و دوست دارند به آن زمان برگردند…
جوانی چیست؟ دوره ای است که مورد توجه خاص خدا و پیامبر و امام قرار می گیرد…
جوانی چیست؟ ملاکی است که پیامبران در انتخاب یاران بکار میبردند…
جوانی چیست؟ مشخصه ای برای امام زمان(عج) می باشد…
جوانی چیست؟ از خصوصیات یاران امام عصر(عج) می باشد…
جوانی چیست؟ یکی از موارد مهم سوال و جوابهای قیامت است؛ جوانیت را درچه راهی صرف کردی؟…
جوانی چیست؟ از مشخصات بهشت جوان بودن اهل آن است…
جوانی چیست؟ گسترده شدن دامهای شیاطین انسی و جنی در این مرحله به اوج و نهایت خود میرسد…
جوانی چیست؟ نیرویی است که در انحراف و هدایت قرار گرفتن جامعه سهم عظیمی دارد…

اکنون ای جوان عزیز! تو با این ویژگیهای بی نظیر در چه فکری هستی و برای آینده ات چه تصمیمی داری و برنامه ات برای گذران این دوران چیست؟