سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماه ربیع و تولدی دوباره

image_pdfimage_print

حمد و سپاس و شکر به درگاه احدیت که ماه صفر را با سنگینی و عظمتش به پایان رسانده و عمری عنایت فرمود تا ماه ربیع ماه نماد شادی را شاهد شده و از منظری حیاتی دوباره شروع نمائیم، حیاتی که با توسلات و عزاداریها و استغاثه ها از امام حسین (ع) طلب نمودیم:

«… اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد…»

۲۸۵۲۲۴۶۱۹۵۴۲۴۰۶۸۷۴۷۳

در طول زندگی فرصتهای طلائی برای انسان بوجود می آید که میتواند با غنیمت شمردن آنها در موفقیت خود و خانواده خود بهره ببرد، که از جمله این فرصتها، فرصت ورود به ماه ربیع الاول است. با یک محاسبه و دقت در پیرامون زندگی خود و اطرافیان نکاتی بست می آید که چه بسا برخی از آنها عامل موفقیت است و برخی دیگر مانع آن، برخی نکات قوت و برخی دیگر نکات ضعف، که با تفکیک آنها از همدیگر و استفاده بجا، همگی برای داشتن یک زندگی آرام و شاد می توانند مؤثر واقع گردند.

در میان این نکته های آموزنده مواردی هستند که بار منفی و اثر مخرب بر روحیه انسان دارند که در صورت موجودیت در زندگی ، باید با آنها مبارزه کرده و آنها را که مانعی بر سر راه شادزیستن می باشند از صحنه زندگی کنار زده شوند، از جمله:
داشتن برخی عقاید نا صحیح مثل:
نیاز نداشتن به تغییر و تحول حتی در دکور منزل، در حالیکه یک تغییر و جابجائی بسیار نشاط آور خواهد بود
با یک گل بهار نمیشود، در حالیکه خیلی ها با این تفکر به نتیجه رسیده اند اصطلاح”از ما گذشته است” یکی دیگر از این تفکرات غلط است، در حالیکه هیچوقت برای شروع و تولدی دیگر دیر نیست.
شکست، پایان تلاش در یک کار، در حالیکه شکست باید پلی برای پیشرفت در زندگی باشد.
“چاره ای ندارم”، این جمله هم آثار منفی در پی داشته و از بکار بردن آن باید پرهیز کرد مگر در موارد بسیار نادر.

اما چند تغییر ساده و اساسی برای .پیشرفت و نشاط در زندگی وجود دارد؛ از جمله:
صبح خیزی و تقلیل زمان خواب
بیشتر و بدور از انتظار خود و دیگران رفتار نمودن
سهیم شدن در انجام کارهای خانواده و نزدیکان بجای نظارت و یا گزارش کار شنیدن مطلق
کم کردن توقع
خلاقیت و تولید در منزل (حتی با دوختن و ساختن یک شیء)
دور نشستن از مسند قضاوت
داشتن ساعتی برای آزاد شدن فکر
غنیمت حال را داتنستن و کم کردن تفکر به گذشته و آینده
اهداف کلی و جزئی داشتن
محاسبه روزانه در راستای رسیدن به هدف مورد نظر
تمرین تامل و تفکر قبل از انجام کار و صحبت
تمرین گوش سپردن دقیق و سکوت تا پایان سخن مخاطب
و آخرین پارامتری که میتواند در فراهم کردن زندگی پرنشاط موثر واقع گردد استفاده از نوع تفکر و عملکردها و روحیات افراد موفق است؛ از جمله روحیات و خصوصیاتی که این افراد دارا هستند مواردی از قبیل زیر می باشد:
فرصت سازی بجای فرصت سوزی
حکایت درد و مشکل بجای شکایت از درد و مشکل
عبرت از مشکلات
افزایش ظرفیت روحی
عدم محدود شدن با وجود ترس و اضطراب
عدم سرزنش خود و دیگران در صورت بوجود آمدن مشکل
عدم تسویف (عدم امروز و فردا کردن)
بیکار ننشستن و بی برنامه نبودن
دانستن خواسته و نیازها و تفکیک آنها بر اساس اولویت
کنترل احساسات
عدم تقلید
دیدن داشته ها و شکر و استفاده مناسب از آنها
حسرت نخوردن به نداشته ها
عدم اعتقاد به شانس و قسمت بدون تلاش و فعالیت
ریسک پذیر حساب شده
داشتن ارتباطات قوی با اطرافیان
ارزش بندی در امور
ارزیابی کارها
اعتماد به نفس
دست و دل باز و انعطاف پذیر
توجه به سلامت جسمانی
نشست و برخاست حساب شده با افراد دانا و عاقل و دیندار
داشتن وقت استراحت و تفریح
تمرین و تکرار و ممارست بر داشته ها و یادگرفته ها

قطعا تمامی موارد فوق مواردی خارج از توان نیست که نتوان آنها را در متن زندگی پیاده کرد، بلکه با تصمیم قاطع بر داشتن و زمینه سازی کردن جهت یک زندگی شاد و مفرح و مورد مطالبه یک انسان عاقل، میتوان تک تک آنها را بتدریج در زندگی ورود داده و از اثرات بی نظیر آنها استفاده نمود، چه بسا بیشتر این موارد در بیشتر افراد وجود دارد، که در این صورت هم می تواند نکته قوتی بحساب آمده و در تقویت بیش از پیش آنها تلاش نمود.

مطالعه بیشتر