سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ماه شعبان آخرین ماه سال اخلاقی

image_pdfimage_print

هر فرد و موسسه و هر نهاد و سازمانی، مخصوصا نهادهای وابسته به دولت برای خود سال مالی تعریف می کنند و با برنامه ریزی دقیق برای یک سال تلاش می کنند به رشد و کمال رسیده و با تولید و هزینه و مصرف می کوشند برنامه های تدوینی یکساله خود را اجرا نمایند و معمولا آخرین ماه سال مالی، ماه پر تلاش برای مسئولین هر بخش می باشد.
یعنی در این ماه تلاش می شود تا اگر بودجه ای جذب نشده و یا هزینه نشده در اسرع وقت اقدام لازم انجام گیرد که در غیر اینصورت مورد بازخواست ناظران قرار گرفته و چه بسا مجازات شوند و جالب اینکه اگر بودجه آن سال مالی تا آخرین ماه آن سال جذب نشود، بودجه سال آینده نیز تحت تأثیر آن تقلیل یافته و باعث خسران و تضعیف نهاد مربوطه گردیده و نمره منفی برای اجرا کنندگان آن احتساب می شود.
حال با عنایت به این موضوع بایستی گفت که ماه رمضان سال اخلاقی مومنان و بندگان صالح خداوند بوده و شعبان آخرین ماه این سال است فلذا در این ایام باقیمانده شعبان باید به حساب و کتاب و بودجه ریزی اخلاقی یکسال خود رسیدگی نمود و اگر نماز قضا و روزه قضا بر عهده داریم در این آخرین روزهای ماه شعبان سریعتر آنها را ادا نماییم و اگر حقوق واجب مالی خمس و زکات در ذمه داریم بشتابیم و با خداوند متعال تسویه حساب کنیم.
اگر دینی به گردن داریم هر چه سریعتر آن را ادا کرده و اگر قلبی را رنجیده ، چشمی را گریان و روحی را آزرده ایم بشتابیم ک آخرین ماه سال اخلاقی به پایان می رسد و سال جدید اخلاقی آغاز خواهد شد . در روایتی اباصلت از یاران مخصوص حضرت رضا (ع) چنین نقل می کند: آخرین جمعه ماه شعبان در محضر حضرت بودم ، ایشان فرمودند فرصت ها گذشته و این آخرین جمعه ماه شعبان است ، کوتاهی هایی که در طول این سال شده را جبران کن.
حضرت چند دستور به ایشان دادند که یکی از آنها کثرت در استغفار است . استغفار خود را زیاد کنیدف تلاوت قرآن و دعا را زیاد کنید تا پاک و مطهر وارد ماه بعد شوید اگر امانتی از مردم بر عهده دارید به صاحبش برگردانید . انسان باید به انواع امانات و دیونی که بر عهده دارد توجه کند ؛ گاهی یکی از آنها مانع بهره مندی از فیوضات خداوندی می شود . حضرت در ادامه فرمودند بر ترک و رهایی از گناهانی که مرتکب شده اید مصمم باشید.