سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مبعث انقلاب فکری، فرهنگی….

image_pdfimage_print

تمامی تمدنها و مکاتب بشری که زائیده و بافته فکر بشر هستند خالی از کاستی و نقص نبوده و با شروع هر مکتبی و با تشکیل هر تمدنی این نقایص بچشم میخورد و اگر هم زیاد موفق باشند جوابگوی نیازهای زمان خاصی از حیات بشر بوده و این نارسائیها را با گذشت زمان به حداقل می توانند برسانند، لذا این مکاتب بشری هیچ موقع خالی از ایراد و اشکال نیست، چراکه عقل بشر از مدیریت همه جانبه و موفق و بدور از آفت عاجز است و

نیاز به سرچشمه و حجتی پاک و مبرّا از نقیصه دارد. اما مکتب اسلام که با بعثت نبیّ اکرم(ص) به بشریت عرضه شد تنها مکتب بی نقص و خللی است که نه تنها از نیازهای بشر آن روز کاملا آگاه بود، برای نیازهای آینده او نیزآگاهی داشت و برای آن تدابیری اندیشید از اینجاست که قاطعانه می توان اذعان نمود که درس ها و فراخوان های اسلام توسط بعثت به مکان و زمان محدود نمی شود.
با گذشت زمان و احساس خطر انهدام و سقوط، بشر نیاز بیشتری به دروس این مکتب عظیم پیدا کرده و برای رهایی خود از این سراشیبی بدنبال مسیری است که با سلامت آن را طی کند. و مبعث که سالروز راه اندازی مکتب کامل برای هدایت بشر و رسانیدن او از تنگناهای دنیا به فراخنای آن است ، باب نجاتی برای بشر از سقوط وگمراهی است.
در مکتب بعثت که مکتبی آسمانی است و دست بشر از تحریف آن کوتاه، انقلابی وجود دارد، انقلاب فرهنگی، فکری، نفسی، عقیدتی و سیاسی، و مبعث روزی است که آسمان در آنروز هرچه را که لازمه انقلاب زمینیان بود بر قلب نازنین نبیّ مکرم اسلام نازل کرد تا به بشریت برساند، و در هر سال گشت این اتفاق مهم تاریخ، این انقلابها باید گسترده تر شود تا این روند به نکته تکامل خود که ظهور آخرین حجت الهی است برسد. که در آن دوران مکتب اسلام ناب محمدی(ص) در کل جهان به منصه ظهور میرسد و حکومت عدل جهانی که هدف از بعثت می باشد در گستره جهان اتفاق خواهد افتاد. آری بشر در آن زمان شاهد فروریختن بتهای جاهلیت مدرن و افراشته شدن پرچم توحید و عدالت شده و به قدری از رشد خواهد رسید که خواهد توانست کامل ترین برنامه سعادت را پذیرفته و از عهده اش برآید.
پس میتوان چنین گفت که:
بعثت تفسیر چگونه زیستن است،
روز آزادی از اسارتها
روز غلبه دانایی بر جهل
روز ریزش باران رحمت الهی بر زمینیان
روز هدیه کتاب سعادت به انسان
 و مبعث روز امیدوار شدن به فردای روشنتر است…

این روز مقدس مبارکباد