سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مبلّغان خموش

image_pdfimage_print

مبلّغان خموش دو واژه ی عجیب و بسیار تأمل برانگیز است، چرا که تبلیغ با گفتار و بیان و کلام محقق می شود و مبلّغ به کسی گفته می شود که حرفی برای گفتن داشته باشد، و دارای زبان ناطق و فصیح بوده و فرد الکن و لال و خاموش هرگز نمی تواند تبلیغ کند و جمع مبلّغ با خاموش غیر ممکن می باشد، ولی علیرغم این تضاد ، مبلّغ خموش آنچنان جایگاه والایی در مکتب امام جعفر صادق (ع) دارد که حضرتش سخت از پیروانش می خواهد که تبلیغ خاموش کنند و در عصر کنونی این توصیه بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد، چون به ظاهر به ادعای مردم، همه، همه چیز را می دانند و شور و شوق برای استماع کلام وجود ندارد، که یکی از نشانه های این حال خطرناک، کسادی بازار وعظ و خطابه و سخنرانی حتی در بین افراد مذهبی و به ظاهر متدین می باشد، بطوریکه مردم حوصله ی نشستن نیم ساعتی در پای یک سخنران را نداشته و با مشغول شدن به مبایل و به ساعت نگاه کردن و خمیازه کشیدن و غیره حال اشباع و سیری خود از سمع کلام را نشان می دهند، پس اینک برای تبلیغ در این عصر شبیخون خطرناک فرهنگی دشمن بایستی به استراتژی حماسی امام جعفر صادق (ع) یعنی مبلّغ خموش بیشتر دقت و توجه کرده و آن را عملیاتی نمود ؟
حضرت یکی از پایه های اجرایی آن را ورع می دانند و از پیروان خود می خواهند تا با ورع، مبلّغ خاموش باشند یعنی بدون کلام تبلیغ دین و آیین نمایند.
ورع واژه ی بسیار مهم در معارف بوده و رمز سعادت فردی و جمعی می باشد و فرد با ورع و توقف در برابر شبهات می تواند بهترین نقش خود به عنوان مبلّغ خموش را ایفا کند و خود و جامعه را از هلاکت نجات دهد ولی حیف که این ورع امروزه به وادی فراموشی سپرده شده و اسفبارتر اینکه به عنوان مثال در دنیای مجازی با نیت به ظاهر خیر، به دلیل عدم رعایت ورع انبوه شبهات با کمال تأسف توسط بی ورعان در قالب سخن و پیام و قصّه کوتاه به دنیای مجازی مسلمانان ارسال می شود و دل امامان معصوم(ع) وامام حاضر و ناظر، خون می شود که اگر بیم اشاعه شبهات نبود، مثال هایی از خرمن شبهات زده می شد که عمق این وضع اسفبار بیشتر روشن می گشت. به هر حال برای مبلّغ خموش شدن بایستی در مقابل شبهات توقف کرد و ایستادگی نمود و با تأمل نه تنها از اشاعه آنها جلوگیری نمود بلکه ریشه آنها را با ورع خشکاند که تأمل و توقف در برابر شبهات خود تبلیغ خاموش در مهار و مقابله و ریشه کنی باطل و شبهات است.