سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مثلت گردش در نوروز

image_pdfimage_print

نورور ایام تعطیلی و فراغت از کارهای روزانه و فرصت خوبی برای گردش های ثلاثه یعنی: »گردش در انفس
»گردش در تبار
»گردش در طبیعت است و بهترین فرصت برای سیر در انفس بوده وشایسته است در این ایام شخص با خود خلوت کرده و با گردش در منازل ارزشها وگرایش ها وکوشش ها وبینشها و گویش های خود آنها را وارسی و میزان هماهنگی آنها با همدیگر را تشخیص دهد و گردش در اهداف مرتبط بخود را، فراغت نوروزی قرار دهد و با خلوت با خود در “اوقات مربوط بخود”، به آینده خود بنگرد و در این گردش برای سفر آخرتی خود، زاد وتوشه مهیا کند. گردش وسیر دوم در نوروز، گردش در تبار و دید و بازدید از ایل و تبار نسب و سبب خود میباشد، این سیر وگردش بسیار مهم بوده و دستاوردهای خوبی دارد که بازگشت به ایام گذشته و خاطرات خوش دوران کودکی و مشاهده ایام عمر و نتایج گذر روزگار و متاثر شدن از آن، و تقویت ارتباط غیر رسمی از جملهٔ آن آثار میباشد.
آری شنیدن نام کوچک خود از عمو و عمه و دایی وخاله و مادربزرگ وپدربزرگ واقوام وفامیل لذتی است که فقط در گردش تبار بدست میاید، و یا بیان شیرینی ها وشیطنت های کودکانه وبچه گانه از زبان پسر عمو یا پسر دایی و دختر خاله ودختر عمه همسن، با حفظ حریم ها وحرمتها در کنار دختر و یا پسر خود، حلاوت و روح افزایی خاصی دارد که فقط در دید و بازدید های فامیلی حاصل میشود و رهایی از تعارفات ویرانگر عصر امروز با صلهٔ ارحام گرم وصمیمی میسر میگردد، دیداری که به خانه مادربزرگ ومادر وپدر وعمو وعمه ودایی وخاله پیر خود رفته وبا دست بوسی او برای خود چایی دم کرده واز خود با شیرینی ومیوه پذیرابی کنی و دل آنان را خوش نمایی، این گردش تبار عجب عالمی دارد که باید فقط رفت ودید واحساس کرد.
وبالاخره آخرین سفر، گردش در طبیعت و سیر در آفاق است و این گردش آن چنان مهیّج و روح افزاست که نیاز به توضیح ندارد.
این سیر در طبیعت درس های زیاد در حوزه های عقیده وایمان وعمل برای انسان دارد. پس در این ایام از این سه گردش غفلت نکنیم.