سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مثلث تضمین رشد و پویایی جامعه

image_pdfimage_print

انسان در قرآن مجید دارای کرامت بوده و جایگاه والائی در بین مخلوقات دیگر خداوندی دارد و انسان با داشتن دو خصیصه مهم یعنی”حریت” و ” اراده” و به عبارت دیگر قدرت و حق انتخاب، کرامت داشته و مسجود ملائکه و جانشین و خلیفه خدا در روی زمین معرفی شده و دارای حقوق زیادی از جمله حق حیات، حق زیست، حق انتخاب شغل، حق فکر، حق انتخاب ایده و مذهب و مرام و گرایشهای مختلف است، و هیچ قدرتی نمی تواند این حقوق خدادای را از انسان سلب نماید. فلذا انسانها با داشتن حق انتخاب و حریت با همدیگر اختلاف داشته و این اختلاف لازمه زندگی اجتماعی انسان است و ناشی از موارد مختلف مثل :اختلاف در میزان کوشش در تهذیب و تزکیه نفس و تعلیم علوم، اختلاف در شیوه های تربیتی و غیره می باشد و در آیات مختلف قرآن سخن از اختلاف میان انسانها بوده و کلاً قرآن اختلاف دیدگاهها، رنگها، نژادها را پذیرفته و حتی بعضی از آنها را آیات الهی می خواند.
با این وصف جامعه اسلامی جامعه ای متنوع و متکثر بوده و برای حفظ این تنوع و تکثر، مکتب اسلام بر سهله و سمحه تأکید کرده و خود را دین سهله و سمحه می خواند و بر تحمل و مدارا در جامعه زیاد تأکید می کند بطوریکه در سوره کافرون خداوند خطاب به حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «ای رسول! بگو که ای کافران، من آن بتان را که شما به خدایی می پرستید هرگز نمی پرستم و شما هم آن خدای یکتایی را که من پرستش می کنم پرستش نمی کنید، نه من هرگز خدایان باطل شما را عبادت می کنم و نه شما یکتا خدای مرا عبادت خواهید کرد، پس اینک دین شما برای شما و دین من برای من می باشد».
آری قرآن بر سازگاری و تعامل یعنی قبول و تحمل یکدیگر تأکید کرده و با تأکید یک مثلث، یعنی کرامت انسانی، ضرورت تنوع و تکثر درجامعه، تحمل و مدارا و تعامل، رشد و تعالی جامعه اسلامی را تضمین می نماید و رکود و انحراف و پس رفت جامعه اسلامی را نتیجه نفی یکی از این سه رکن یا تمامی آنها می داند.