سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مثلث توسعه کارگروهی و دشمنی بنام تعارض

image_pdfimage_print

کار‌گروهی مقوله ای است که در رسیدن به اهداف مهم بسیار موثر است و برای تشکیل یک کار گروه منسجم دقت بیشتری باید نمود و باید توجه داشت که صرف جمع کردن یک عده افراد به دور هم، یک گروه ساخته نمی‌شود بلکه اعضای گروه برای پیشبرد کارو هدف تعیین شده، ضمن اینکه باید بدانند چرا دور هم جمع شده‌اند، به کجا قرار است برسند و ‌چطور به آنجا برسند باید سه عنصر تفاهم، تعاون و تداوم را در جمع خود حاکم نمایند. که در این مجال به تعریف مختصری از این سه عنصر اکتفا می شود:
تفاهم: یعنی درک وضعیت و قبول شرایط در لحظه مناسب و قبول تفاوت ها و توانائیهای مختلف و بکارگیری مناسب آنها، انجام وظیفه مطابق با معیار های تعیین شده، عدم توجه به نظر و سلیقه شخصی و فعال و هماهنگ شدن گوش و قلب و زبان و اعضاء.
تعاون: یعنی اجتماع اختیاری افراد با شخصیتهای حقوقی و جمع آوری منظم اطلاعات و امکانات و تلاش در رفع نیازمندیهای مشترک گروه برای رسیدن به هدفی خاص با مدیریت دموکراتیک در شرایط عادی و بحرانی، که از اثرات آن افزایش اعتماد و اطمینان، شفاف تر شدن هدف و مشخص گشتن اشتباهات،آموزش و تهیه ی طرح های کاری، توسعه و تحکیم مشارکتها در کار گروهی و پیشگیری از انحصار و تکروی و جلوگیری از ضررهای این نوع امور.
تداوم: یعنی افزایش انعطاف پذیری اعضای گروه و حل و رفع اختلافات و تضاد ها، درک بهتراز قبل وظایف و مسئولیتها، بکارگیری همه انرژی همه ی افراد، افزایش تاثیر بخشی فعالیتهای گروهی و افزایش ناباورانه فعالیت اختیاری اعضاء.
با توجه به سه عنصر فوق دشمنی که باعث تخریب کارگروهی و از بین رفتن این مثلث میگردد تعارض می باشد. تعارض یعنی تضادهای درونی افراد که موجبات تزاحم و درماندگی در جمع را فراهم آورد؛ به عبارت دیگر مطرح شدن مقوله های شخصی و اختلاف برانگیز، وبروز و ظهور گرایش و انگیزه های فردی به حدی که جمع را از یکپارچگی و عمل کارآمد بازدارد.که بهترین سیستم دفاعی در برابر این دشمن، بالابردن آستانه ی حلم و صراحت گویی و انتقاد و بازنگری به سیر کار و پیش بینی و راهکارهای از پیش تعیین شده ای مانند مدیریت در تعارض و بحران می باشد.

رضایت و خشنودی اعضا از کار گروهی، درک رشد فردی و جمعی، رفتارهای مناسب اعضاء با یکدیگر، نقد وانتقادها و پیشنهادهای بجا و متناسب با جمع، حمایت و اعتماد و ارتقای توانائیها و مهارتها از مشخصه های بارز گروههای موفق است.

حال با توجه به مطالب فوق خود به این سوالات پاسخ دهید:

  1. آیا اهداف و علقه های شخصی در کار گروهی جایگاهی دارند؟
  2. آیا کنار گذاشتن علایق و انگیزه های شخصی به نفع گروه در کارگروهی لازم و ضروری است؟
  3. آیا روحیه همراهی با جمع تا محدوده تامین علایق و نیازهای شخصی مناسب با کارگروهی است؟
  4. آیا داشتن همّ و غمّ رشد فردی و خواستن تضمین برای آن لازمه کار جمعی است؟
  5. آیا درصدد یافتن هویت فردی بجای هویت جمعی در کار گروهی مناسب است؟