سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مخالفت شدید حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) با عرفان های کاذب

image_pdfimage_print

سفیان ثوری از سرکردگان فرقه ی صوفی و عرفان های کاذب که برای خود ارزش و جایگاه والائی قائل بود روزی امام جعفر صادق (علیهالسلام) را دید که لباسی لطیف و نازک پوشیده ، زبان به اعتراض گشود :« این لباس شایسته ی شما نیست از شما انتظار می رود که ترک دنیا کنید و به زیور های آن آلوده نگردید »
امام فرمودند : « میخواهم سخنی به تو بگویم، خوب گوش کن که از برای دنیا و آخرت تو مفید است! اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت دین اسلام را درباره ی این موضوع نمی دانی سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد بود، اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را منحرف و وارونه سازی ، مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی نخواهد داد، ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه ی رسول خدا و صحابه ی آن حضرت را در آن زمان ، پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع تکلیف و وظیفه ای برای تمام مسلمین تا روز قیامت است که عین آن وضع را نمونه قرار دهند و همیشه فقیرانه زندگی کنند؛ اما من به تو بگویم که رسول خدا در زمانی و در محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود، عموم مردم از داشتن لوازم اولیه ی زندگی محروم بودند .
وضع خاص زندگی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و صحابه ی آن حضرت ، مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود ولی اگر در عصری و روزگاری وسایل زندگی فراهم شد و شرایط بهره داری از موهبتهای الهی موجود گشت،سزاوار ترین مردم برای بهره بردن از آن نعمت ها ، نیکان و صالحانند نه فاسقان و بدکاران، مسلمانانند نه کافران ، تو چه چیز را در من عیب شمردی ؟ به خدا قسم در من در عین اینکه می بینی از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم ، از زمانی که به حد رشد و بلوغ رسیده ام روز و شبی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب هستم که اگر حقی در مالم پیدا شود فورا آنرا به موردش برسانم!
سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد فلذا سر افکنده و شکست خورده بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت ،آنها تصمیم گرفتند دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند .
این حدیث از تحف العقول بخش سخنان و روایات امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است .