سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مدل عمل از دیدگاه امام حسین (ع)

image_pdfimage_print

عمل، فعل فایده بخش و فعالیتی هدفمند است. فکر، عقیده، دانش، بینش و گرایش انسان بهنگام عمل به منصه ظهور می رسد. با عمل، انسان ترفیع یافته و ظرفیتش مضاعف می گردد. از دیدگاه قرآن فقط در سایه ی ایمان و عمل صالح می توان از خسران و زیان در امان ماند. پس؛ هر فردی باید به عمل، بها دهد. و از ضایع شدن و کم ارج پنداشته شدن آن جلوگیری نماید؛ نهایت تلاش خود را به کار بَرد تا عمل، مفید، ماندگار و بدون کوچکترین اثر منفی بیادگار گذاشته شده؛ و با عمل اصولی خود باعث اعتلای فردی و اجتماعی گردد. در این زمینه حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) به بهترین شکل مدل عمل را تشریح و تبیین می فرمایند: آن حضرت چنین می فرمایند:

 آن عمل و کاری را که طاقت نداری به عهده نگیر.

به آنچه نخواهی رسید نپرداز؛ و آنچه را که بدان قادر نیستی، انجام نده.

جز به اندازه ای که سود می بری هزینه نکن

جز به اندازه ی کارکرد خویش پاداشی مخواه.

جز به فرمانبرداری از خدای سبحان که بدست آورده ای، شادمان مشو.

جز آنچه را که خود را برای آن شایسته می بینی دریافت نکن