سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مدیریت روابط درخانواده

image_pdfimage_print

عصری که در آن قرار گرفتیم عصری پر مخاطره و پر فتنه برای کسانی است که می خواهند خانواده ای امن و فرزندانی سالم و دارای ارتباطات سالم بین اعضای آن داشته باشند. چراکه خانواده ونوع عملکرد آن تأثیر بسزایی در این رابطه دارد. لذا در این راستا توجه به چند نکته برای پدر و مادران گرامی پیشنهاد میگردد:

  • یادگیری ادبیات تعامل و سخن گفتن با فرزندان
  • عدم بکارگیری شیوه تحمیل و جبر برای تصحیح عملکرد دینی فرزندان
  • توجه به الگو بودن رفتاری پدر و مادر برای فرزندان (آن هم بصورت بیشتر ناخودآگاه)
  • پرکردن فاصله سنی موجود بین والدین و فرزندان
  • فضاسازی برای رفع تنهایی فرزندان
  •  تفهیم جامعه پذیری و اثرصد درصد آن با هویت فرزندان

توجه به زنگهای خطر:
۱- گسترش و توسعه فضای رسانه های صوتی و تصویری
۲- تسهیل امر ارتباطات در محیطهای مجازی
۳- تسریع جدایی فرزندان از خانواده ( با امکانات موجود الکترونیکی، اتاق مجزّا، مبایل، تلفن بی سیم، کمد جداگانه)
۴- از بین بردن فراغت کاذب فرزندان که زمان هجوم شدید افکار منفی به انسان است.
آموزشهای لازم برای ارتباط صحیح فرزندان دختر و پسر باهمدیگر، ارتباط فرزندان با بزرگترهای فامیل درجه یک بصورت عملی نیز در این مورد می تواند در فراهم کردن فضای سالم خانواده و ارتباطات بین اعضاء موثر واقع گردد.