سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

مدینه مهدوی شهر صلواتی

image_pdfimage_print

مدینه فاضله و مهدوی جامعه بدون ظلم و ستم و خدعه و نیرنگ و با شاکله قسط و عدل میباشد، و در این جامعه هرگز مجال برای رویش و رشد استعمار و استثمار و استحمار وجود ندارد، و شهر با “صلوات” اداره میشود؛

مثلاً در بعد اقتصادی هر انسانی برای خرید مایحتاج خود به عوض پول صلوات میفرستد، به نانوایی رفته بدون پول با یک صلوات نان دریافت میکند، و هر قلم جنس مورد نیاز خود را تامین و صلواتی ختم میکند، و اما این صلوات رمزی است و معنی اش این نیست که صلواتی ختم میکند. نان یا چیز دیگر دریافت میکند بلکه معنی و مفهوم صلوات فرستادن این است که زندگی در دوران حکومت مهدوی همه اش صلوات است و تمام فعالیتها عبادت است و حتی خواب آنها نیز عبادت میباشد، آری در مدینه مهدوی فرد کار و فعالیت کرده و از جبین، عرق کار و تلاش سرازیر میکند، ولی نه برای اینکه پول بدست آورد، زیرا زندگی آنها تامین است. آنها کار میکنند زیرا کار کردن و زحمت کشیدن را وظیفه خود دانسته و از روی رضا و رغبت و گرایش فطری نه از روی زور و اجبار یا بخاطر پول کار نمیکنند؛ و لذا در این فضا هرگز تنبلی و یا فرار از کار وجود ندارد و راندمان کار نیز بیشتر است. از سوی دیگر با توجه به این روحیه کاری رشد و آگاهی مردم بیشتر شده و هرکس فقط به اندازه نیاز و احتیاج خود از مواهب بهره مند شده و خود بخود احتکار و اسراف و تبذیر منتفی میشود.
حال برای رسیدن به این شهر صلواتی چه باید بکنیم؟
در درجه اول باید به کار و فعالیت خود جنبه الهی داده و حضور خود در محل کار را میدان جهاد فی سبیل الله تلقی نماییم و با اصلاح الگوی مصرف از اسراف و زیاده روی بپرهیزیم و با شناسایی روحیات و صفات مسرفان، عرصه را بر آنها تنگ کنیم و برای اینکار بایستی مسرفان را بشناسیم.
شخص مسرف به کارهای باطل می‌نازد و در کارهای خیر بی رغبت است و هرکس را که به او سودی نرساند، قبول نمیکند.